Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • informacja publiczna przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

  Szanowni Państwo,
  W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej,
  niniejszym informuję.
  Cały personel Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zarówno medyczny jak
  też administracyjny skoncentrowany jest obecnie na udzielaniu świadczeń
  zdrowotnych pacjentom z podejrzeniem lub z potwierdzonym zakażeniem
  SARS-CoV-2. Działaniom tym poświęcone są olbrzymie nakłady sił i czasu
  zarówno lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, personelu
  pomocniczego ale też pracowników administracyjnych. Dlatego też, w ocenie
  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie powinno się minimalizować ilość
  innych zadań jakich wykonanie zakłócałoby sprawny przebieg procesu opieki
  nad pacjentami. Mając nadzieję że i dla Państwa w pierwszej kolejności
  liczą się w tej chwili przede wszystkim właśnie te działania pracowników
  służby zdrowia a pozyskanie informacji publicznej nie jest celem w samym
  w sobie i rzeczywiście służyć ma dobru ogółu obywateli proszę o przyjęcie
  następującej informacji.
  W Szpitalu Uniwersyteckim, który poleceniem Nr 8/2020 Wojewody
  Małopolskiego z dnia 14 marca 2020 roku został przekształcony w tzw.
  szpital zakaźny jednoimienny dedykowany do przyjmowania pacjentów
  zarażonych wirusem SARS-CoV-2 z terenu województwa małopolskiego, od dnia
  4 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 r. hospitalizowano 76 pacjentów,
  natomiast na dzień 6 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 było to 116 pacjentów. W
  Szpitalu funkcjonuje Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Oddział Kliniczny
  Chorób Zakaźnych (znajdujący się w odrębnym budynku), gdzie przyjmowane są
  osoby z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. W Szpitalu przeprowadza się
  testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 tj. Test Vitassay 70414046q PCR
  SARS-CoV-2 Low Profile, Test Cobas SARS-cov-2 średni wynik oczekiwania
  -12 h, do dnia 6 kwietnia 2020 r. wykonano 2473 testy.
  W Szpitalu podjęto wszelkie możliwe środki mające zapobiegać
  rozprzestrzenianiu się wirusa wprowadzając i stosując odpowiednie
  procedury: postępowania w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby
  zakaźnej o wysokim stopniu zaraźliwości, realizacji świadczeń związanych z
  przypadkami podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 z wykorzystaniem mobilnej
  izby przyjęć, postępowanie z personelem Szpitala z kontaktu z pacjentem z
  potwierdzonym COVID-19, postępowanie z pacjentem urazowym z podejrzeniem
  zakażenia koronawirusem SARS- CoV-2, transport pacjenta z
  podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19 w obrębie NSSU, postępowanie z
  pacjentem z SARS-CoV-2 z zawałem, postępowanie z pacjentem udarowym z
  podejrzeniem zakażenia lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, postępowanie z
  pacjentem z kwarantanny i pacjentem zakażonym SARS-CoV-2 w SOR,
  postępowanie w przypadku pacjenta z podejrzeniem COVID-19, z
  towarzyszącymi innymi schorzeniami wymagającymi hospitalizacji. Zostały
  zabezpieczone i zabezpieczane są w sposób stały środki ochrony osobistej
  takie jak: maska klasy FFP2 lub FFP3, kombinezony białe, kombinezony
  pomarańczowe, fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe, gogle, rękawiczki
  diagn.z długim mankietem, maski chirurgiczne (na gumki i na troki),
  przyłbice.
  W Szpitalu Uniwersyteckim nie wprowadzano zakazu wypowiadania się przez
  personel o sytuacji w Szpitalu.
  Szpital przekazuje też wymagane dane do Urzędu Wojewódzkiego, właściwej
  Inspekcji Sanitarnej.
  Jednocześnie pragnę podkreślić, że z uwagi na bardzo dynamiczny charakter
  sytuacji w której się wszyscy znaleźliśmy powyższe dane są bardzo
  zmienne, przyjęte procedury modyfikowane i dostosowywane do nowych
  warunków jeśli istnieje taka potrzeba, zmienne są również stany
  zaopatrzenia Szpitala.

  Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
  Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
  KRS: 0000024155
  Osoba która udostępniła informację: radca prawny Natalia Hanasiewicz