Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: spzoz@spzoz.lukow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-03-27 07:06

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

  Szanowni Państwo,

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wielowątkowość pisma
  potrzebujemy więcej czasu na udzielenie Państwu odpowiedzi na postawione
  pytania (powyżej 14 dni).

  Z poważaniem,

  Karol Jastrzębski

  --
  Dział Analiz i Rozliczeń SPZOZ w Łukowie
  tel.: 25 798 20 01 wew. 336
  fax.: 25 798 26 03
  e-mail: prawny@spzoz.lukow.pl

 • Re: odpowiedź na wniosek o informację publiczną - prośba o doprecyzowanie terminu przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  nawiązując do Państwa wiadomości dotyczącej przedłużenia odpowiedzi na wniosek prosimy o wskazanie konkretnego terminu realizacji wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: spzoz@spzoz.lukow.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-07 16:14

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na pismo przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

  Szanowni Państwo,

  Przewidywany termin udzielenia przez nas odpowiedzi na postawione
  pytania ( 10 pytań ) to 13.04 ( wtorek )

  Z poważaniem,

  Karol Jastrzębski

  --
  Dział Analiz i Rozliczeń SPZOZ w Łukowie
  tel.: 25 798 20 01 wew. 336
  fax.: 25 798 26 03
  e-mail: prawny@spzoz.lukow.pl

 • odpowiedź na pytania przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

  Szanowni Państwo,

  Informuję, że termin dostarczenia odpowiedzi na postawione przez Państwa
  pytania musi ulec przedłużeniu. Przewidywany czas odpowiedzi to
  22.04.2020 r.

  Z poważaniem,

  Karol Jastrzębski

  --
  Dział Analiz i Rozliczeń SPZOZ w Łukowie
  tel.: 25 798 20 01 wew. 336
  fax.: 25 798 26 03
  e-mail: prawny@spzoz.lukow.pl

 • 29.04.2020 odp. na wniosek przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁUKOWIE

  --
  Pozdrawiam
  Katarzyna Witek

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355>
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

  • odpowiedzi_na_pytania.odt (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_nr_2_Schemat_postępowania_-_zespoły_RM.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_nr_1_Schemat_postępowania_-_dyspozytorzy_medyczni.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zalecenia.PDF (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_Nr_4_Postępowanie_z_pacjentem_urazowym.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_Nr_5_Postępowanie_z_dzieckiem_.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Zał_nr_3_Schemat_postępowania_POZ_AOS_PN.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • P-1_PHS_Postępowanie_w_przypadku_podejrzenia_zakażenia_koronawirusem.pdf (nieskanowany) Skanuj