Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedz na wniosek przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

  Dzień dobry,

   W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wniosek o informację publiczna
  złożony drogą mail w dniu 27.03.2020r

  -
  ----------------------------------------

  --
  Z poważaniem
  Agnieszka Multan
  Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego
  SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
  tel. 834132353

  Załączniki

 • odpowiedź na pismo SP ZOZ LMZ 500/057/AM/2020 z dnia 09.04.2020 r. przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,
  Dziękujemy za przesłaną odpowiedź.
  Zwracamy się z prośbą o ponowne przesłanie załącznika, o którym mowa w Państwa odpowiedzi na pytanie 6. Wiadomość SP ZOZ LMZ 500/057/AM/2020 z dnia 09.04.2020 r. poza odpowiedzią na pytania nie zawiera załączników.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedz na wniosek - brakujący załacznik przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam załącznik, który nie dopiął się do maila z dnia
  15.04.2020r. Załącznik dotyczy odpowiedzi na pytania nr 6 tj.: Procedura
  szpitalnego postępowania z pacjentem podejrzewanym o zakażenie wirusem
  SARS-CoV-2

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: odpowiedz na wniosek
  Data: Wed, 15 Apr 2020 10:57:48 +0200
  Nadawca: Agnieszka Multan <agnieszka.multan@spzozrp.pl>
  Adresat: sprawa-20284@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Dzień dobry,

   W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wniosek o informację publiczna
  złożony drogą mail w dniu 27.03.2020r

  -
  ----------------------------------------

  --
  Z poważaniem
  Agnieszka Multan
  Kierownik Działu Metodyczno-Organizacyjnego
  SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
  tel. 834132353

  Załączniki