Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Odbiorca: szpital@zozsanok.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłane: 27.03.2020 07:08

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 27 marca 2020 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Szpitala wniosek o informację publiczną, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
  W związku z powyższym jesteście Państwo w bezczynności, dlatego też wzywamy do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:
  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,
  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-20295@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Odbiorca: szpital@zozsanok.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłane: 23.04.2020 18:40

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
  wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
  gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Szpital Sanok przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

  --
  Sekretariat Dyrekcji
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
  38-500 Sanok, ul. 800 - lecia 26
  tel. 13 4656100 fax. 134656200

 • Re: Wniosek oinformację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

  Dzień dobry.
  Przesyłam w załączeniu odpowiedź dot. udostępnienia informacji
  dotyczących wirusa SARS-CoV-
  wraz z załącznikami.
  Z poważaniem,
  Justyna Skawińska.
  --
  Sekretariat Dyrekcji
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
  38-500 Sanok, ul. 800 - lecia 26
  tel. 13 4656100 fax. 134656200

  Załączniki

 • Re: Wniosek oinformację publiczną c.d przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

  Załączniki c.d.

  --
  Sekretariat Dyrekcji
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
  38-500 Sanok, ul. 800 - lecia 26
  tel. 13 4656100 fax. 134656200

  Załączniki

 • Re: Wniosek oinformację publiczną. przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

  Dzień dobry.
  Przesyłam w załączeniu pismo dot. udostępnienia informacji dotyczących
  wirusa SARS - CoV-2 wraz ze stosownymi dokumentami.
  Z poważaniem,
  Justyna Skawińska

  --
  Sekretariat Dyrekcji
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
  38-500 Sanok, ul. 800 - lecia 26
  tel. 13 4656100 fax. 134656200

  Załączniki

  • Komunikat_Nr_2_-_Wytyczne_dla_Lekarzy_personelu_medycznego_mających_k_OzAk3UF.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_1_-_dot._stosowania_algorytmu_postępowania_z_osobami_z_p_NId8W8o.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_3_-_W_sprawie_zasd_realizacji_planowych_zabiegów_operacyjnych.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_4_-_Algorytm_postępowania.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_5_Informacja_w_sprawie_zgromadzenia_pracowników_w_ramach_I6wjRfj.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_6_-_Informacja_w_sprawie_zgromadzenia_pracowników.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_7_-_Postępowanie_z_chorymi_zakażonymi_SARS-CoV-2_którzy__Bt85MbE.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_8_-_Postępowanie_z_dzieckiem_zgłaszającym_się_na_SOR-IP__7SV5fWz.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_9_-_Zasady_postępowania_personelu_medycznego_w_przypadku_ZrwgU55.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Komunikat_Nr_9_wersja_zmieniona.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Ścieżka_przyjęcia_pacjenta.pdf (nieskanowany) Skanuj