Instytucja: 

WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-03-27 06:51

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-03-27 07:17

 • Zapytanie publiczne przez WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

  POWIADOMIENIE O WYZNACZENIU NOWEGO

  TERMINU DO ZAŁATWIENIA WNIOSKU
  O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

  Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam Wnioskodawcę, iż wyznaczam dzień 27 maja 2020 r. jako nowy termin na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 marca 2020 roku.
  Jednocześnie powiadamiam Wnioskodawcę, iż powodem opóźnienia załatwienia sprawy jest to, że wniosek jest bardzo obszerny i wymaga podjęcia szerszej analizy oraz działań przez wielu pracowników Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy co w obecnej sytuacji związanej z panującą epidemią jest po prostu niemożliwe. Działania szpitala skupiają się na przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

  Z upoważnienia dyrektora Szpitala Grażyny Welter
  Aneta Naworska, Radca Prawny

 • Wniosek o informacje publiczna przez WOJEWÓDZKI SZPITAL OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY IM. TADEUSZA BROWICZA

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam skan pisma wraz z załącznikami, będące odpowiedzią na Państwa zapytania.
  Z poważaniem
  Izabela Kustra
  ______________________________
  Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
  im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy
  ul. Św. Floriana 12; 85-030 Bydgoszcz
  tel: +48 52 32-55-605

  Załączniki

  • 20200527143331855.pdf
  • 20200527123938849.pdf
  • 20200527123920832.pdf
  • 20200527123906863.pdf
  • 20200527123301923.pdf
  • 20200527123238545.pdf