Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@116szpital.opole.pl> o 2020-03-27 15:42

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-03-30 07:52

 • informacje na temat przez 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji przekazuję informacje poniżej:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
  w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
  wirusem SARS-CoV-2

  Odp.: -

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest
  hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  Odp.: -

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
  dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na
  SARS-CoV-2?

  Odp.: -

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,

  Odp.: Izba przyjęć, jednak zgodnie z decyzją Wojewody ma ona stanowić
  zaplecze dla przyjmowania pacjentów (bez podejrzenia i z wynikiem ujemnym w
  zakresie SARS-CoV-2) ze szpitali, które posiadają w swoich strukturach
  oddziały zakaźne lub ze szpitala zakaźnego.

  Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na
  wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale
  ratunkowym.

  Odp.: W szpitalu zostały wdrożone procedury określone przez Sanepid
  Wojewódzki, OOW NFZ i Ministra Zdrowia.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2
  odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
  działania.

  Odp.: Szpital posiada jeden budynek.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego
  z wirusem SARS-CoV-2 ,

  Odp.: jak w pkt. 4)

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
  placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  Odp.: kombinezony, półmaski - klasa filtra FDP3, fartuchy, maseczki
  chirurgiczne włókniste, gogle, rękawice, fartuchy barierowe (kilkadziesiąt
  szt.). Zapasy są uzupełniane w zależności od możliwości rynkowych.

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na
  obecność wirusa SARS-CoV-2?

  Odp.: nie

  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania
  na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do
  dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o
  zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  Odp.: jak w pkt. 4)

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Odp.: Nie, jednak wszelkie pytania winny być w formie pisemnej kierowane do
  Centrum Operacyjnego MON

  Z poważaniem

  Paweł Salachna

  116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

  45-759 Opole, ul. Wróblewskiego 46

  tel. 261-62-51-29, 602-278-553