Instytucja: 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • WSS Czerwona Góra. przez WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Wniosek o informację publiczną z dnia 27.03.2020,
  przesłany drogą e-mail Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała

  przekazuje w załączniku skan pisma AO-234/2020 z dnia   06.04.2020 wraz
  z załącznikami.

  Bardzo proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

  --

  Pozdrawiam,

  *Beata Król - Chaja*

  Koordynator Sekcji Planowania i Organizacji

  Tel. biurko +48 41 34 655 45 wew. 133
  e-mail:{{ email }}

  *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze*

  26-060 Chęciny, ul. Czerwona Góra 10,
  Tel. +48 41 34 655 45 do 47
  Fax +48 41 346 55 67
  www.czerwonagora.pl
  NIP: 959-12-89-964, REGON: 000296213

  Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla jej adresata i może
  zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości
  otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub
  innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w
  oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący
  adresatem, jest niedozwolone. Jeśli nie są Państwo adresatem tej
  wiadomości, prosimy o pilną informację zwrotną o otrzymaniu wiadomości
  przez pomyłkę oraz usunięcie jej z komputera. Z góry dziękujemy za
  Państwa pomoc.

  Załączniki

  • ŚOI.PNG
  • I-01_P-08_wyd._1_Postępowanie_w_przypadku_zgonu_z_powodu_COVID-19.pdf
  • P-02_KP-01_wyd._1_Praca_zdalna_jako_przeciw.pdf
  • P-14_KP-21-a_wyd._1_Postęp._z_pacjentem_z_COVID-19.pdf
  • P-15-KP-21_wyd._1_Kwarantanna.pdf
  • AO-234-2020.pdf