Instytucja: 

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedzi na pytania przez DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  ad. 1 - 0
  ad.2. - 0
  ad.3. - 0
  ad.4 - NIE
  ad.5. - Przyjmowanie pacjentów odbywa ssie w budynku , część w osobnym
  skrzydle budynku
  ad.6. 1. zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem
  SARS Co-V-2 wg wytycznych GIS
  2. Instrukcje postępowania w przypadku podejrzenia o zakażenie
  wirusem SARS Co-V-2
  3. Algorytm postępowania z osobami z podejrzeniem o zakażenie
  wirusem SARS Co-V-2
  -- 4. Ankieta wstępnej kwalifikacji pacjenta przyjmowanego do
  szpitala
  5. Wytyczne dla personelu sprzątającego odnośnie dekontaminacji
  pomieszczenia w przypadku przyjęcia pacjenta podejrzanego o zakażenie
  wirusem SARS Co-V-2 jak również w ramach działań profilaktycznych
  6. Instrukcja postępowania w środkach transportu sanitarnego
  znajdującego się na wyposażeniu szpitala
  7. Ocen ryzyka zakażenia personelu medycznego na chorobę wywołana
  przez Koronawirusa i posterowanie po kontakcie
  8. Instrukcja postępowania z odpadami
  9. instrukcja postępowania z maseczkami
  10. Instrukcja zakładania i zdejmowania ŚOI
  11. instrukcja postępiania ze zwłokami osób podejrzanych o
  zakażenie
  12. Instrukcja postępowania z przyjęciem pacjenta z urazem
  13. Procedura dochodzenia epidemiologicznego wobec personelu po
  kontakcie z chorym podejrzanym /potwierdzony o zakażenie

  ad.7. - 2 kombinezony pełne, 100 kombinezonów fizelinowych, 200 szt
  fartuchów operacyjnych z warstwą nieprzemakalną, maseczki chirurgiczne
  2300szt, Fpp2- 30 szt, 4 przyłbice, 4 gogle
  ad. 8. nieprzeprowadzany testów
  ad. 9. U nas pacjent nie oczekuje na wynik testu, nie jesteśmy szpitalem
  jednoimiennym
  ad.1 0. +Nie wprowadzono zakazu, wszystkich pracowników służby zdrowia
  obowiązuje tajemnica zawodowa

  odpowiedzi na pytania zostały wspólnie ustalone z Dyrektorem ds.
  medycznych Markiem Wiśniewskim
  pozdrawiam

  Pielęgniarka Epidemiologiczna

  Przełożona Pielęgniarek

  Dorota Kaczor
  _____________________________________________

  Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.
  ul. J.Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
  tel. +48 75 645 9600, fax. +48 75 6459601
  {{ email }}, www.dcr.org.pl
  NIP: 614-15-30-335 KRS: 0000143957 REGON: 231139207
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wielkość kapitału zakładowego:
  15 436 500,00 zł

  Treść tej wiadomości jest poufna i prawnie chroniona. Odbiorcą może być
  jedynie jej adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie
  jesteś adresatem niniejszej wiadomości, jej rozpowszechnianie,
  kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze
  jest prawnie zabronione i może być karalne. Jeżeli wiadomość ta trafiła
  do Ciebie omyłkowo, uprzejmie prosimy o odesłanie jej na adres nadawcy i
  usunięcie kopii.