Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez "MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Twoja wiadomość

  Do: SEKRETARIAT@DREWNICA.PL
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31.03.2020 21:57

  odczytano w dniu 01.04.2020 07:39.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez "MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI DREWNICA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 31.03.2020 r. informuję, że w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp. z o. o. :

  1. od dnia 04 marca 2020 r. do dnia 31.03.2020 r. nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS – CoV -2;
  2. w izbie przyjęć (wewnątrz budynku) wydzielono pomieszczenie, w którym osoba z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS – CoV -2 może zostać izolowana do czasu skierowania jej do placówki specjalistycznej. Ze względu na specyfikę tutejszej placówki – specjalistyczny szpital psychiatryczny – pacjenci z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS – CoV -2 nie są tutaj leczeni, obowiązuje nas przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, a następnie skierowanie pacjenta do szpitala zakaźnego, w razie potrzeby – dysponującego oddziałem psychiatrycznym. Zostały opracowane stosowne procedury postępowania z takimi pacjentami;
  3. opracowane są procedury postępowania w przypadku pojawienia się w placówce zachorowania lub podejrzenia zachorowania COVID – 19;
  4. posiadamy podstawową ilość środków ochrony osobistej, którą na bieżąco uzupełniamy zakupami organizowanymi we własnym zakresie szpitala;
  5. nie wykonujemy testów na obecność wirusa SARS – CoV -2, zlecamy ich wykonanie laboratorium zewnętrznemu;
  6. podczas oczekiwania na wynik testu osoby wirusem SARS – CoV -2, jeżeli jego zlecenie wynika z kontaktu z osobą zakażoną, osoby z kontaktu są poddawane izolacji;
  7. wobec personelu zatrudnionego w Spółce nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.

  Andrzej Skrzypek

  lekarz specjalista psychiatrii

  Dyrektor ds. Lecznictwa

  ___________________________________________________________________________________

  Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349207

  o wysokości kapitału zakładowego - 81 661 000,00 zł

  NIP 1251556511 REGON 142256270

  Konto: BGŻ BNP PARIBAS 53 1600 1462 1841 6293 3000 0001

  Konto: Bank Pekao S.A. O/Warszawa 07 1240 1040 1111 0010 2930 6850

  Załączniki