Instytucja: 

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź przez WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ LECZNICTWA PSYCHIATRYCZNEGO W OLSZTYNIE

  Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie przesyła
  odpowiedź na zapytanie:

  Ad 1) zero

  Ad 2) zero

  Ad 3) zero

  Ad 4) Funkcjonuje izba przyjęć. Odnośnie pozostałej części pytania – patrz
  załączona procedura

  Ad 5) patrz załączona procedura

  Ad 6) procedura w załączeniu

  Ad 7) Informacja o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce
  na dzień otrzymania niniejszego wniosku

  *asortyment*

  *ilość*

  maseczki FFP-2

  1690 szt.

  maseczki chirurgiczne

  1550 szt.

  rękawice jednorazowe leteksowe, winylowe, nitrylowe

  784 op.

  rękawice foliowe

  5000 szt.

  przyłbice

  51 szt.

  gogle

  95 szt.

  kombinezony lekkie

  187 szt.

  ubranie/fartuch chirurgiczny

  1656 szt

  środki do dezynfekcji rąk

  245 l

  środki do dezynfekcji powierzchni

  95 l

  Ad 8 ) w lokalizacji szpitala nie wykonuje się testów, Materiały do
  badania wysyłane są do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Do dnia
  złożenia wniosku zlecono wykonanie 1 testu – wynik ujemny.

  Ad 9) patrz procedura

  Ad 10) Nie wprowadzono wobec personelu szpitalu zakazu wypowiadania się o
  sytuacji w szpitalu. Regułą natomiast jest, nie tylko w okresie pandemii
  koronawirusa, że informacji mediom udziela rzecznik prasowy.

  Z poważaniem
  --
  Andrzej Błaszczyk
  Kierownik Działu Organizacyjno - Prawnego i Kadr
  Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

  Załączniki

  • procedura.pdf