Instytucja: 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • szpital Jelenia Góra- odpowiedz na wniosek - inf. publiczna przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na państwa wniosek z dnia 31 marca 2020 r.,

  Z poważaniem

  --
  Ewa Karp
  Kierownik
  Działu Zarządzania
  i Koordynacji Realizacji Projektów
  Wojewódzkie Centrum Szpitalne
  Kotliny Jeleniogórskiej
  ul.Ogińskiego 6
  58-506 Jelenia Góra
  tel.: 75/ 753 7258

  Załączniki

  • odpowiedz_na_wniosek_-_inf._publiczna.pdf
 • odpowiedź na pismo NZK/07/08/04/2020 z dnia 07.04.2020 r. przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa pismo NZK/07/08/04/2020 z dnia 07.04.2020 r., pragniemy zaznaczyć, iż
  zakres naszego wniosku wchodzi w zakres tzw. informacji publicznej. Ze zdziwieniem przyjmujemy, że nie chcą Państwo w tym wyjątkowym okresie podać społeczeństwu informacji związanych z koronawirusem i funkcjonowania szpitala. Takie postępowanie należy ocenić negatywnie przez pryzmat roli jaką pełnią instytucje ochrony zdrowia.
  W naszej ocenie to Państwu powinno zależeć na rzetelnym informowaniu społeczeństwa, a nie pokazaniu, że chcą Państwo coś ukryć.
  Ponadto art. 61 ust. 1 Konstytucji RP stanowi w Polsce najwyższą, pod względem rangi prawa, podstawę prawną składania wniosku o dostęp do informacji publicznej.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

  Szanowny Panie,

  w odpowiedzi na Pana maila z dnia 21.04.2020 r. oświadczamy, iż podtrzymujemy w całości treść pisma z dnia 07.04.2020 r.

  Z poważaniem

  Ewa Karp
  Kierownik
  Działu Zarządzania
  i Koordynacji Realizacji Projektów
  Wojewódzkie Centrum Szpitalne
  Kotliny Jeleniogórskiej
  ul.Ogińskiego 6
  58-506 Jelenia Góra
  tel.: 75/ 753 7258

  W dniu 21.04.2020 o 17:22, {{ email }} pisze:

 • konto bankowe przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

  W związku z otrzymanym odpisem wyroku  sygn. akt. IV SAB/Wr 204/20 z
  dnia 26.08.2020 r. (w załączeniu) w celu zapłaty 100 zł tytułem zwrotu
  kosztów postępowania sądowego, proszę o wskazanie nr rachunku do przelewu.

  Z poważaniem

  Patrycja Sochańska

  --
  Sochańska Patrycja
  Główny Specjalista
  Sekcja Zarządzania i Koordynacji Realizacji Projektów
  Wojewódzkie Centrum Szpitalne
  Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze
  75 7537258

  Wiadomosc ta oraz wszelkie zalaczone do niej pliki sa tajemnica nadawcy
  i moga byc prawnie chronione.
  Jezeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomosci,
  nie moze Pan/Pani jej ujawniac,kopiowac, dystrybuowac,
  ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub wykorzystywac.
  O blednym zaadresowaniu wiadomosci prosimy niezwlocznie poinformowac
  nadawce i usunac wiadomosc.
  ===========================
  This email and any attached files are confidential and may be legally
  privileged.
  If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction,
  copying, distribution,
  or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.
  If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email.

  Załączniki

  • wyrok.pdf
 • odp. na wniosek o informację publiczną z dnia 31.03.2020 r. przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na  wniosek o informację publiczną z
  dnia 31.03.2020 r.

  Z poważaniem

  Patrycja Sochańska

  --
  Sochańska Patrycja
  Główny Specjalista
  Sekcja Zarządzania i Koordynacji Realizacji Projektów
  Wojewódzkie Centrum Szpitalne
  Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze
  75 7537258

  Wiadomosc ta oraz wszelkie zalaczone do niej pliki sa tajemnica nadawcy
  i moga byc prawnie chronione.
  Jezeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomosci,
  nie moze Pan/Pani jej ujawniac,kopiowac, dystrybuowac,
  ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub wykorzystywac.
  O blednym zaadresowaniu wiadomosci prosimy niezwlocznie poinformowac
  nadawce i usunac wiadomosc.
  ===========================
  This email and any attached files are confidential and may be legally
  privileged.
  If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction,
  copying, distribution,
  or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.
  If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email.

  Załączniki

  • pismo.pdf
  • zalacznik_nr_19_koronawirus_0.pdf
  • zalacznik_nr_20_algorytm_postepowania_pozaosnisoz.pdf
  • qp_1.11_kz-02_postepowanie_pacjent_z_podejrzeniem_koronawirus_oddzialy_1.pdf
  • zal_1_instrukcja_postepowania_ze_zwlokami_covid-19_0.pdf
  • qp_01_do_08_procedura_pacjentem_ddo_koronawirus_0.pdf
  • śr._osob._wykaz.pdf
 • potwierdzenie przelewu przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

  W załączeniu przesyłam potwierdzenie przelewu w wysokości 100 zł tytułem
  zwrotu kosztów postępowania sądowego, sygn, akt IV SAB/Wr 204/20.

  Z poważaniem

  Patrycja Sochańska

  --
  Sochańska Patrycja
  Główny Specjalista
  Sekcja Zarządzania i Koordynacji Realizacji Projektów
  Wojewódzkie Centrum Szpitalne
  Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą w Jeleniej Górze
  75 7537258

  Wiadomosc ta oraz wszelkie zalaczone do niej pliki sa tajemnica nadawcy
  i moga byc prawnie chronione.
  Jezeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomosci,
  nie moze Pan/Pani jej ujawniac,kopiowac, dystrybuowac,
  ani tez w zaden inny sposob udostepniac lub wykorzystywac.
  O blednym zaadresowaniu wiadomosci prosimy niezwlocznie poinformowac
  nadawce i usunac wiadomosc.
  ===========================
  This email and any attached files are confidential and may be legally
  privileged.
  If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction,
  copying, distribution,
  or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited.
  If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email.

  Załączniki

  • potwierdzenie_.pdf