Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <zozklobuck@zozklobuck.com.pl> o 2020-03-31 22:17

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-04-01 07:37

 • informacje ZOZ Kłobuck przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

  Kłobuck, 3 kwietnia 2020 r.

  DL 072 – 4/ 69/ 2020

  Sieć Obywatelska Watchdog

  ul. Ursynowska 22/ 2

  02 - 605 Warszawa

  Szanowni Państwo!

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej zgłoszonej w e-mailu z dnia 31.03.2020r., w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przedstawiam informacje w kolejności zgodnej z numeracją poszczególnych wniosków zawartych w Państwa e-mailu.

  1. W okresie od 4 marca 2020 r. do chwili obecnej u żadnej z osób hospitalizowanych w Szpitalach ZOZ Kłobucku nie potwierdzono zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  2. Na dzień otrzymania wniosku w Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie jest hospitalizowany żaden pacjent zakażony wirusem SARS-CoV-2.

  3. W Szpitalach ZOZ w Kłobucku, w okresie od 4 marca 2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, nie zmarła żadna osoba, która miała dodatni wynik testu na SARS-CoV-2.

  4. W Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie funkcjonuje Izba Przyjęć ani SOR, w którym mogą być przyjmowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  5. W Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie są przyjmowani pacjenci z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, a więc brak jest podstaw faktycznych do wskazania czy przyjmowanie takich pacjentów odbywa się w budynku Szpitala czy w oddzielnie wyznaczonym do tego miejscu.

  6. Treść dokumentów opisujących procedury postępowania w oddziałach, jednostkach i komórkach działalności podstawowej funkcjonujących w ZOZ
  w Kłobucku wprowadzonych w odniesieniu do zagrożenia związanym z wirusem SARS-CoV-2 jest zgodna z treścią wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
  i odpowiada treści dokumentów sporządzonych przez w/w podmioty.

  7. Na dzień otrzymania niniejszego wniosku, ZOZ w Kłobucku dysponuje niżej wymienionymi środkami ochrony osobistej:

  a) kombinezony P3 - 20 szt.

  b) maski P3 z wymiennymi filtrami - 120 szt. plus 150 filtrów P3

  c) przyłbice ochronne - 100 szt.

  d) fartuchy z fizeliny - 530 szt.

  e) maseczki chirurgiczne - 1900 szt.

  f ) rękawiczki nitrylowe - 2000 szt.

  g) kombinezony fizelinowe - 100 szt.

  8. W Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie przeprowadza się testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

  9. Z uwagi na fakt, że w Szpitalach ZOZ w Kłobucku nie wykonuje się testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, to nie jest konieczne wprowadzenie procedury
  w zakresie oczekiwania na wynik testu. Nie mniej jednak treść taka procedura winna odpowiadać treści wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

  10. W ZOZ w Kłobucku nie wprowadzono wobec personelu medycznego zakazu wypowiadania się o sytuacji w Szpitalach.

  Karolina Chłąd
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Dział Lecznictwa
  tel. 34 317 20 16

  Załączniki