Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@szpital-nowasol.pl> o 2020-03-31 22:22

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-04-01 07:21

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI

  Dzień Dobry
  Informuję, iż Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli nie dysponuje czasem oraz kardą by w okresie szczególnego obciążenia związanego z epidemią oraz ilością przekazywanych codziennie informacji do Ministerstwa Zdrowia, Wojewody i innych instytucji Państwowych, brać na siebie dodatkowych zobowiązań odnośnie przekazywania danych dotyczących tego samego zakresu.
  Z poważaniem:
  Bożena Osińska
  Dyrektor
  WSSPZOZ w Nowej Soli

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Rozumiemy powagę sytuacji, niedobory kadrowe jak również ogrom odpowiedzialności i ludzkich oczekiwań co do Państwa pracy. Prosimy również o zrozumienie nas, stojących na straży Obywateli w walce z wszechobecną dezinformacją. Stoimy na stanowisku, iż tylko rzetelna informacja pomoże opinii publicznej zrozumieć w jakich warunkach pracy obecnie znajduje się Służba Zdrowia.
  Zwracamy się zatem z prośbą o odpowiedź na pytania z naszego wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@szpital-nowasol.pl> o 2020-04-07 10:38

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2020-04-07 10:48

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI

  Dzień Dobry
  Poniżej przedstawiam informacje w sprawie otrzymane o Pani Dyrektor Bożeny Osińskiej:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  Ad 1) 0

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  Ad 2) 0 – Szpital w Nowej Soli nie jest szpitalem zakaźnym ani jednoimiennym. Hospitalizacje dotyczą pacjentów z poza grupy ryzyka

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  Ad 3) 0

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  Ad 4) Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli nie przyjmuje osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Pacjenci, u których występuje podejrzenie zakażenia przekazujemy do Szpitala Zakaźnego w Zielonej Górze lub do Szpitala jednoimiennego w Gorzowie Wielkopolskim
  Ad 4a) Nie dotyczy
  Ad 4b) Nie dotyczy

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  Ad 5) Miejsce do segregacji i TRIAGE zostały organizacyjnie wydzielone w strukturze SOR ( punkt dekontaminacyjny). Szpital do segregacji pacjentów posiada również dwa namioty zlokalizowane na zewnątrz Szpitala.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2
  Ad 6) Wydawane są zarządzenia w sprawie zasad postępowania w postaci wytycznych. Przekazywane są wszystkie zalecenia Ministra Zdrowia, GIS oraz Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich.

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  Ad 7) Ilość ciągle zmienna, trudna do oszacowania. Szpital dysponuje odzieżą ochronny osobistej oraz sprzętem jednorazowego użytku. Są to liczne darowizny oraz realizacja zamówień bieżących (przetargowych)

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  Ad 8) Nie (testy dla Szpitala wykonuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim)
  Ad 8a) Nie dotyczy
  Ad 8b) Nie dotyczy

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  Ad 9) Zgodna z zaleceniami GIS oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
  Ad 10) Nie

  Z poważaniem:
  Paweł Suszyński
  WSSPZOZ w Nowej Soli