Instytucja: 

WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3.txt
 • - wniosek o udostępnienie inf. publicznej. przez WOJEWÓDZKI SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. DR. ALOJZEGO PAWELCA

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Fwd: Fwd: Re: PILNE - wniosek o udostepnienie inf. publicznej.
  Data: Tue, 14 Apr 2020 14:07:24 +0200
  Nadawca: Beata Rupińska <{{ email }}>
  Firma/Organizacja: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca
  Adresat: Sekretariat - WSCP Wodzisław Śl. <{{ email }}>

  Przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienienie informacji
  publicznej.

  1.  Od 04.03.2020 do nadal nie potwierdzono u hospitalizowanych
  pacjentów zakażeń  wirusem SARS-CoV-2
  2. Od 04.03.2020 do nadal nie hospitalizowano pacjentów zakażonych
  wirusem SARS-CoV-2
  3. Od 04.03.2020 do nadal nie odnotowano zgonów  pacjentów zakażonych
  wirusem SARS-CoV-2
  4. W WSCP nie funkcjonuje całodobowa Izba Przyjęć oraz SOR. Sekretariat
  Izby Przyjęć funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 7-14.35.
  Izba przyjec znajduje sie w glównym budynku szpitala i posiada tylko
  jedno pomieszczenie izolacyjne ze śluza i sanitariatem.
  5. Przyjęcie pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 musi odbyć się w
  głównym budynku szpitala, nie ma możliwości wydzielenia odrebnego
  miejsca. Postępowanie z pacjentem oczekującym na wynik opisane
  zostało w dokumencie pt. *Algorytm postępowania - triaż w szpitalach
  nie zakaźnych.*
  6. W szpitalu wdrożono nastepujące procedury: *Procedura postępowania w
  przypadku choroby wysoce zakaźnej (*określającą  zasady przyjęcia
  pacjenta podejrzanego/potwierdzonego z SARS-CoV-2); *Zasady
  postępowania z wyrobami medycznymi wielorazowego użytku*;
  *Postępowanie w przypadku zgonu z  powodu SARS-CoV-2*; *Sposób
  postępowania z bielizną szpitalną w przypadku hospitalizacji
  pacjentów z podejrzeniem/ potwierdzeniem SARS- COV-2*. Firma
  sprzątająca wdrożyła procedury mycia i dezynfekcji pomieszczeń.
  7.  Dostepny asortyment na dzień 14.04.2020
  *Asortyment* *jednostka* *Stan*
  maseczki FFP2/3 szt. 850
  kombinezon Tyvek szt. 220
  maseczki chirurgiczne szt. 17 700
  kombinezon typu lekkiego szt. 184
  ochraniacze ochronne na obuwie pary 100
  gogle szt. 112
  przyłbice szt. 200
  rękawiczki pary 37000
  *Uwagi* Posiadamy zabezpieczenie środków  do dezynfekcji rąk w
  ilości 800 l. Hospitalizowanych pacjentów zabezpieczamy w szyte
  maseczki zasłaniające nos i usta, które otrzymujemy w ramach  darowizny.

  8. Szpital wysyła badania do WSSE w Katowicach

  9. Postępowanie z pacjentem oczekującym na wynik opisane zostało w
  Algorytmie postępowania - triaż w szpitalach nie zakaźnych :

  *ZAKWALIFIKOWANIE PACJENTA DO GRUPY RYZYKA WYSTAPIENIA ZAKAŻENIA:*

  postepowanie *zgodnie z*

  *"Algorytmem postepowania - triaz w szpitalach niezakaźnych"
  **(namiot B)*

  *

  *umieszczenie pacjenta**W IZOLATCE IZBY PRZYJĘĆ*

  *

  wyznaczenie personelu do bezpośredniego kontaktu z pacjentem

  *

  przygotowanie przez lekarza skierowania na badanie w kierunku SARS
  COV- 2

  *

  poinformowanie o konieczności wykonania badań

  - WOJEWÓDZKĄSTACJĘSANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNĄW KATOWICACH( ul.
  Raciborska 39, 40-074 Katowice) *tel: 32 351 23 00; 32 351 23 32 *

  **

  *

  przygotowanie przez wyznaczona pielęgniarkę zestawu do pobrania
  wymazów od pacjenta

  *

  założenie odzieży ochronnej w celu pobrania wymazów od pacjenta

  *

  po poobraniu wymazów przestrzeganie zasd prawidłowego zdejmowania
  indywidualnego stroju ochronnego

  *

  zamówienie transportu sanitarnego celem przewozu badań do laboratorium

  (*Transport Firemed tel. 513 514 112 *)

  *

  poinformowanie PSSE w Wodzisławiu Ślaskim o podejrzeniu zachorowania
  *(tel 601 499 841)*

  *

  odesłanie pacjenta do izolatorium lub innego miejsca wskazanego
  przez PSSE

  W przypadku konieczności pozostawienia pacjenta podejrzanego o zakażenie
  w szpitalu

  *

  IZOLOWANIE CHOREGO DO CHWILI UZYSKANIA WYNIKU BADAŃ

  *

  *WYNIK DODATNI – PRZEKAZANIE PACJENTA NA ODDZIAŁ ZAKAŹNY *(
  tel.*999*; Dyspozytor Medyczny Zespołu Sanitarnego Katowice –tel.*32
  428 75 30 lub 999)*

  Transport w przypadku Covid 19 zamawia Lekarz

  *

  WYNIK UJEMNY – UMIESZCZENIE PACJENTA W IZOLATCE NA ODDZIALE Z
  ZACHOWANIEM REZIMU SANITARNEGO. POBRANIE KONTROLNYCH BADAŃ PO
  UPŁYWIE 7 DNI OD PIERWSZEGO BADANIA ( PO KONSULTACJI Z LEKARZEM
  ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO )

  10.   Nie został  wydany komunikat dotyczący zakazu wypowiadania się
  przez pracowników szpitala