Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO W GNIEŹNIE

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A.
  Piotrowskiego w Gnieźnie udziela następujących odpowiedzi na zapytania
  skierowane mailowo w dniu 31.03.2020 roku:

  1.w okresie od 04.03.2020 do 31.03.2020 nie odnotowano w Szpitalu
  zakażenia wirusem SARS-CoV-2

  2.na dzień 01.04.2020 r. nie było wśród hospitalizowanych
  zdiagnozowanych osób zakażonych

  3.wśród pacjentów którzy zmarli w Szpitalu od dnia 04.03.2020 nie było
  zgonów z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

  4.Szpital posiada Izbę Przyjęć psychiatryczną w której przyjmowani są
  pacjenci w trybie ostrym. W przypadku pozytywnego wywiadu
  epidemiologicznego – pacjent jest bezzwłocznie przekazywany do
  wskazanego przez Wojewodę szpitala lub oddziału zakaźnego. W przypadkach
  wątpliwych, uruchamiana jest procedura wewnętrzna przekazania pacjenta
  na odcinek obserwacyjny, na którym przebywa do czasu uzyskania wyniku
  pobranego wymazu. W przypadku wyniku potwierdzającego zakażenie –
  pacjent przekazywany jest bezzwłocznie do szpitala lub oddziału
  zakaźnego wskazanego przez Wojewodę. Jeżeli wynik jest ujemny – pacjent
  pozostaje w Szpitalu w celu leczenia psychiatrycznego.

  5.Izba Przyjęć Szpitala mieści się w budynku w którym znajdują się
  również inne oddziały.

  6.Procedury w oparciu o które pracuje personel w Szpitalu są dokumentem
  wewnątrzszpitalnym.

  7.W Szpitalu stosowane są środki ochrony osobistej stosowane w postaci:
  maseczki chirurgiczne, fartuchy flizelinowe jednorazowe, gogle,
  przyłbice, ubrania jednorazowe, kombinezony jednorazowe, rękawice,
  obuwie, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni. W związku z bieżącą
  pracą oraz realizacją dostaw nie jesteśmy w stanie przedstawić obecnej
  liczby zapasów magazynowych. Ich liczba jest jednak zdecydowanie za mała
  w stosunku do realnych potrzeb Szpitala w przypadku epidemii.

  8.W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pobierany jest
  wymaz i wysyłany do pracowni wirusologii. Czas oczekiwania na wynik z
  reguły wynosi około 30 godzin.

  9.Osoba podejrzana o zakażenie podlega izolacji do momentu uzyskania wyniku.

  10.Tak jak w każdym innym przypadku wypowiedzi do mediów udziela
  Dyrektor Szpitala lub osoba przez niego upoważniona.

  --
  Z wyrazami szacunku

  Marek Czaplicki
  Dyrektor
  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
  "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego
  ul. Poznańska 15
  62-200 Gniezno

  tel. 0-61 423-85-01
  tel. kom. 785-017-302

  W dniu 01.04.2020 o 07:34, Sekretariat pisze: