Instytucja: 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odp. Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

  Dzień dobry.

  Na wstępie chcemy zaznaczyć, że we wniosku piszą Państwo iż mają świadomość
  z obciążenia personelu zarządzającego szpitalem sprawami związanymi ze
  stanem epidemii w kraju i nie chcecie zwiększać tego obciążenia, mimo to
  wysyłają Państwo wnioski o informację, które ogłaszane są przez Wojewodów i
  Gminy na terenie kraju, dodając nam tych obowiązków.

  Proszę wziąć pod uwagę fakt, iż do odpowiedzi na Państwa zapytań wyznacza
  się i tak już przeciążony dodatkowymi zadaniami personel.

  Poniżej przesyłamy informacje o które Państwo wnioskują.

  Odpowiedzi na pytania:

  1. 0 osób.

  2. 0 osób.

  3. 0 osób.

  4. Nie. Osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, kierowane
  są do wyznaczonego szpitala.

  5. Nie przyjmujemy.

  6. W załączniku nr 1 przesyłamy wprowadzone u nas procedury.

  7. Wykaz środków ochrony osobistej na dzień 01.04.202 r. w załączniku
  nr 2.

  8. Nie.

  9. Patrz pkt 4.

  10. Nie.

  Z poważaniem

  Grzegorz Mydłowski

  Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

  Tel. 71 389-71-13 wew. 373

  e-mail: {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>

  Wojewódzki Szpital

  dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

  w Lubiążu

  Lubiąż, ul. Mickiewicza 1

  56-100 Wołów

  NIP 988-01-33-033

  fax. 71 389-74-99

  Informacja Administratora Danych Osobowych
  <https://szpital_lubiaz.bip.gov.pl/informacja-administratora-danych-osobowyc
  h/informacja-administratora-danych.html>

  Załączniki

  • Załącznik_nr_1.pdf
  • załącznik_nr_2.pdf