Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: SEKRETARIAT@WSNLC.PL
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-03-31 22:22

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 31 marca 2020 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Szpitala wniosek o informację publiczną, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
  W związku z powyższym jesteście Państwo w bezczynności, dlatego też wzywamy do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:
  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,
  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-20470@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: SEKRETARIAT@WSNLC.PL
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Data: 2020-04-23 12:23

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA

  Dzień dobry

  Odpowiemy na Państwa pytania w możliwie najkrótszym czasie od ponownej
  wiadomości. Jednakże ze względu na duże obciążenie dodatkowymi
  obowiązkami pionu epidemiologicznego i koniecznością podejmowania
  bieżących działań z powodu koronawirusa prosimy o prolongatę terminu do
  dnia 29.04.2020 r.

  Termin ten pozwoli nam na rzetelne przygotowanie odpowiedzi.

  Dziękujemy za zrozumienie. Pozdrawiam

  Jolanta Słoniewska-Duda
  Sekretariat
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
  im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
  tel. 34 353 28 11
  email: sekretariat@wsnlc.pl

  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane
  tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku
  podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest
  odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o
  tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym
  zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego
  podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Opinie i poglądy
  objęte wiadomością mogą nie być tożsame ze stanowiskiem Wojewódzkiego
  Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, zaś
  wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi osoba będąca nadawcą wiadomości.
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie
  niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania
  przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu
  niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest
  bezpiecznym środkiem łączności. Ponadto oświadczenia złożone w tej
  wiadomości nie są prawnie wiążące w przypadku, gdy przepisy prawa
  wymagają dla takich oświadczeń formy pisemnej.

 • dot. informacji publicznej COVID-19 przez WOJEWÓDZKI SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. DR. EMILA CYRANA

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa pismo dot. wirusa COVID-19.

  Pozdrawiam

  Jolanta Słoniewska-Duda
  Sekretariat
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny
  im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
  tel. 34 353 28 11
  email: sekretariat@wsnlc.pl

  Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne i/lub kierowane
  tylko do określonego adresata i jest przeznaczona wyłącznie do użytku
  podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli Pani/Pan nie jest
  odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, proszę zawiadomić o
  tym nadawcę wiadomości odpowiadając na nią oraz ja skasować, przy czym
  zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie
  lub inne postępowanie dotyczące tej wiadomości, a w przypadku jego
  podjęcia może być ono uznane za naruszające prawo. Opinie i poglądy
  objęte wiadomością mogą nie być tożsame ze stanowiskiem Wojewódzkiego
  Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu, zaś
  wyłączną odpowiedzialność za nie ponosi osoba będąca nadawcą wiadomości.
  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód wynikłych w następstwie
  niniejszej wiadomości lub z powodu opóźnienia jej przekazu, pozyskania
  przez nieuprawnionego, jej uszkodzenia lub zawirusowania oraz z powodu
  niedokładności lub niezupełności wiadomości, gdyż Internet nie jest
  bezpiecznym środkiem łączności. Ponadto oświadczenia złożone w tej
  wiadomości nie są prawnie wiążące w przypadku, gdy przepisy prawa
  wymagają dla takich oświadczeń formy pisemnej.

  Załączniki