Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@wszz.torun.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-27 06:51

  odczytano w dniu 2020-03-27 06:53.

 • wniosek o inf publiczną przez Wojewódzki Szpital Zespolony im.L.Rydygiera w Toruniu

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
  27marca 2020 r. Kierownik Działu Epidemiologii i Higieny Wojewódzkiego
  Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu przygotował następujące
  odpowiedzi na Państwa pytania:

  1.1. Od 4 marca do dnia dzisiejszego hospitalizowano w naszej placówce 8
  pacjentów z potwierdzonym zakażeniem COVID-19.

  2.2. Na dzień sporządzania niniejszej odpowiedzi, tj. 07.04.2020 r.
  hospitalizowanych jest 4 pacjentów.

  3.Od 4 marca do dnia dzisiejszego nie zmarł żaden pacjent.

  na  4. a) w ramach naszej placówki funkcjonuje Szpital Obserwacyjno -
  Zakaźny, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia
  wirusem SARS -CoV-2.

     b) ogólnie dostępny wywiad i badanie lekarskie.

  5.. 5. Przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS
  -CoV-2 odbywa się w wydzielonych pomieszczeniach Szpitala
  Obserwacyjno-Zakaźnego.

  6.6. Procedury wprowadzone w naszej placówce to  zaadoptowane wytyczne i
  procedury oraz przepisy MZ, wojewody i GIS.

  7.7. Na chwilę obecną dostępne są wszystkie środki ochrony osobistej w
  wystarczającej ilości dla osób mających kontakt z podejrzanymi i
  zakażonymi pacjentami. Należy zaznaczyć, że Ilośćśrodków zmienia się z
  godziny na godzinę, np. w dniu sporządzania niniejszej odpowiedzi,   tj.
  07.04.2020 r. na stanie Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego 460 szt.
  maseczek FFP2/FFP3, 569 sztuk kombinezonów, 1500 sztuk maseczek
  chirurgicznych, 144 sztuki gogli, 50 przyłbic.

  8.8. W ramach naszej placówki nie przeprowadza się testów na obecność
  wirusa SARS-CoV-2.

  9.9. Procedura postępowania zależy od wielu czynników takich jak: stan
  pacjenta, miejsce pobytu (pacjent przebywający w szpitalu czy na izbie
  przyjęć) i  jest każdorazowo ustalana po telefonicznym kontakcie z
  lokalną Inspekcją Sanitarną.

         10. W naszej placówce nie wprowadzono takiego zakazu.

  Z poważaniem
  Adrian Barski

  Inspektor Ochrony Danych

  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera  w Toruniu

  1

  ---
  Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
  http://www.avg.com