Instytucja: 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Fwd: sprawa 20494 fedrowanie dot udost inf publ przez SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 31.03.2020 r.

  Z poważaniem

  Bogumiła Budnik

  /Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica
  ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła
  T: 67/ 210-62-04
  www.szpitalpila.pl <http://www.szpitalpila.pl/>/

  Uwaga!
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowanai może zawierać treści chronione
  przepisami prawa, w szczególności utwory będące przedmiotem ochrony
  prawno-autorskiej.Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze
  jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie,
  bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej
  informacje przez osobęlub podmiot nie będący adresatem, jest
  niedozwolone i będzie poddane ochronie sądowej. Odbiorca korespondencji,
  który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i
  usunięcie tego materiału z komputera bez otwierania załączników.

                  Szpital nie odpowiada na korespondencję nie podpisaną
  imieniem i nazwiskiem z podaniem danych adresowych i nazwy firmy (jeżeli
  dotyczy). Podanie przez Panią/Pana w/w danych osobowych jest warunkiem
  odbioru poczty.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny
  w Pile, ul. Rydygiera 1, Tel. 67 2106555, e-mail - {{ email }}.
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań
  związanych z działalnością statutową Szpitala na podstawie art. 6
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia
  2016 r. Pani/Pana dane osobowebędą przechowywane przez okres 5 lat,
  licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Szpital posiadał
  jakikolwiek kontakt z Panią/Panem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do
  treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, wyrażenia
  sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do
  przenoszenia danych.

  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy
  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w
  sposób zautomatyzowany.

  Załączniki

  • dot_udost_inf_publ_sprawa_20494_fedrowanie.pdf