Instytucja: 

SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SPÓŁKA AKCYJNA

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek informację publiczną przez SZPITAL ŚWIĘTEGO ŁUKASZA SPÓŁKA AKCYJNA

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek, Szpital św. Łukasza S.A. w Bielsku-Białej, niniejszym odpowiada na pytania zawarte we wniosku:

  1) … u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 – Odp. 0.

  2)…. ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku? – Odp. 0.

  3) …. jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2? – Odp. 0.

  4) …. czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. – Odp. NIE.

  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,

  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) ….czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania. – Odp. NIE dotyczy. Szpital nie przyjmuje do leczenia pacjentów z podejrzeniem zakażenia kornawirusem. Przy wejściu do Szpitala jest zorganizowany punkt pielęgniarski z pełnym zabezpieczeniem epidemiologicznym, w którym jest mierzona temperatura ciała każdej osoby wchodzącej do Szpitala oraz jest prowadzony podstawowy wywiad epidemiologiczny. Jest przygotowana izolatka, w razie pojawienia się niepokojących objawów.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 – Odp. W załączeniu.

  7) …. rodzaj środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku – Odp. Fartuchy ochronne jednorazowe – 50 szt., maseczki ochronne – 500 szt., przyłbice ochronne – 5 szt., rękawiczki jednorazowe – 10 opak/200 szt.

  8) …, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 – Odp. NIE.

  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?

  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) …. jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu - Odp. Nie dotyczy.

  10) … czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala – Odp. NIE.

  Z poważaniem

  Iwona Hoffmann

  Kierownik ds. realizacji świadczeń medycznych

  Tel.

  Kom.

  Email

  +48 33 819 95 02

  +48 512 970 546

  <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <http://www.lukasza.pl/> www | <https://www.google.pl/maps/place/Bystrza%C5%84ska+94,+Bielsko-Bia%C5%82a/@49.78264,19.067443,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47169fb7f856bfc9:0xdd49a851b2ea7f04> mapa | <mailto:{{ email }}> email

  <https://www.facebook.com/pages/Klinika-%C5%9Awi%C4%99tego-%C5%81ukasza/18330724> <https://plus.google.com/u/0/10185386868401831300> <https://www.youtube.com/channel/UC4D_BR66WQE55fn4>

  Szpital Świętego Łukasza S.A.

  43-309 Bielsko-Biała ul. Bystrzańska 94b

  Tel. +48 033/815 11 13; +48 033/819 95 10

  NIP: 5472145493, REGON: 243161232

  Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział VIII Gospodarczy nr KRS 0000656269

  Kapitał zakładowy: : 176 500,00 zł, w pełni opłacony.

  Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten email

  Załączniki

  • image001.jpg
  • image002.jpg
  • image003.jpg
  • image004.jpg
  • image005.jpg
  • image006.jpg
  • image008.jpg
  • Procedura_postepowania_w_zw._z_koronawirusem..doc