Instytucja: 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: 590N/1.04.2020 Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

  Szanowni Państwo

  W związku z nadesłanym wnioskiem uprzejmie prosimy o wyjaśnienie następującej kwestii.

  Zgodnie z treścią Państwa wniosku jako jego podstawę wskazują Państwo art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Pragnę zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisem ust. 4 powołanego art. 61 Konstytucji RP tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy.

  Takim aktem jest m.in. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  Wobec powyższego zwracamy się o informację czy podstawą Państwa wniosku jest wspomniana ustawa czy też swój wniosek wywodzą Państwo wprost z wskazanego przepisu Konstytucji RP.

  Ustalenie tej kwestii jest konieczne z uwagi na tryb rozpatrywania wniosku. Odpowiedź na wniosek złożony w trybie przewidzianym ustawą jest bowiem poddana szeregu rygorem z niej wynikającym.

  Po wyjaśnieniu ww. kwestii zostanie udzielona odpowiedź na złożone zapytanie.

  Z poważaniem
  radca prawny Tomasz Czmochowski
  Kancelaria Prawna
  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

 • Re: RE: 590N/1.04.2020 Fwd: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  źródłem prawa do informacji w Polsce jest art. 61 Konstytucji RP, a wskazana przez Państwa ustawa wprowadza konkretne procedury udostępniania informacji. Z tego powodu we wniosku powołujemy się na Konstytucję RP, co nie wyklucza, że przygotowując odpowiedź, należy korzystać z procedur opisanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: 590N/1.04.2020 Fwd: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania wraz z załącznikami.

  Pozdrawiam

  Marta Laska

  st. specjalista ds. PR

  rzecznik prasowy

  Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza

  ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 | 85-094 Bydgoszcz

  tel. 52/ 585 4226, kom. 667 652 506

  <http://www.jurasza.pl/> www.jurasza.pl

  --- Treść przekazanej wiadomości ---

  Temat:

  Wniosek o informację publiczną

  Data:

  Tue, 31 Mar 2020 20:25:16 -0000

  Nadawca:

  sprawa-20500@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-20500@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Odpowiedź-Do:

  sprawa-20500@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-20500@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Adresat:

  sekretariat@jurasza.pl <mailto:sekretariat@jurasza.pl>

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres sprawa-20500@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-20500@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl> | www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl> | www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  <http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTU4NTY4NjMxNjA4LjQxNjY3LjQzODQzOTI0MzI1MDgxMzAyNjNAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAzMSBNYXIgMjAyMCAyMDoyNToxNiAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEBqdXJhc3phLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MA%3D%3D>

  Załączniki