Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź WSzZ w Płocku na e-mail przez WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W PŁOCKU

  W załączeniu przesyłam Odpowiedź Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
  Zespolonego w Płocku na e-mail z dnia 27 marca 2020 r. oraz materiały do
  wglądu.

  Liliana Grad

  Dział Organizacji I Nadzoru

  Inspektor

  Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

  ul. Medyczna 19, 09-400 Płock

  tel.: 24 36 46 321

  e-mail: l.grad@wszplock.pl

  <http://www.mazovia.pl/>

  <https://bom.mazovia.pl/>

  <http://www.wszplock.pl/>

  <mailto:bom@mazovia.pl> <http://bom.mazovia.pl/>
  <https://www.facebook.com/budzetobywatelskiMazowsza/>

  Więcej informacji:

  Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Wojewódzki
  Szpital Zespolony w Płocku, dane kontaktowe: Wojewódzki Szpital Zespolony w
  Płocku, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, tel. (24) 36 46 100, email:
  <mailto:sekretariat@wszplock.pl> sekretariat@wszplock.pl

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
  skontaktować się pod adresem e-mail: <mailto:iod@wszplock.pl>
  iod@wszplock.pl

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
  Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez
  pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  Pomyśl, czy NAPRAWDĘ musisz drukować tę wiadomość?

  Załączniki