Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL IM.ŚW.JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa wniosek przekazuję zakres żądanych informacji;

  1. Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  Nie potwierdzono zakażenia SARS-CoV-2 u osób hospitalizowanych w naszym podmiocie w okresie od 04 marca do daty otrzymania wniosku.

  2. Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  Na dzień otrzymania wniosku nie było hospitalizowanych w szpitalu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

  3. Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  W okresie od 4 marca do dnia otrzymania wniosku nie było w Szpitalu zgonów pacjentów z dodatnim wynikiem testu na SARS-CoV-2

  4. Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  Na dzień otrzymania wniosku pacjenci z podejrzeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 byli odsyłani do szpitala jednoimiennego z oddziałem zakaźnym.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5. Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  W szpitalu zostało wyznaczone oddzielne miejsce dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  Procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GiS oraz NFZ

  https://www.gov.pl/web/koronawirus

  https://gis.gov.pl/

  https://www.nfz.gov.pl/

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  Ilość i rodzaj środków ochrony osobistej zmienia się kilkukrotnie w ciągu dnia.

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  Szpital nie znajduje się w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnych , w tym transportu sanitarnego , w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - ogłoszonym przez NFZ ( tym samym szpital nie przyjmuje i nie hospitalizuje pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem takiego zakażenia)

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  Szpital nie znajduje się w wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnych , w tym transportu sanitarnego , w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 - ogłoszonym przez NFZ ( tym samym szpital nie przyjmuje i nie hospitalizuje pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub z podejrzeniem takiego zakażenia)

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Nie wprowadzono takiego zakazu.

  Z poważaniem

  Alicja Cholaszczyńska

  Kierownik Działu Organizacji i Statystyki Medycznej

  Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

  <mailto:a.cholaszczynska@szpital-trzebnica.pl> a.cholaszczynska@szpital-trzebnica.pl

  71 312 09 20 wew. 130

  ul. Prusicka 53-55

  55-100 Trzebnica

  Załączniki