Instytucja: 

Szpital Powiatowy w Sławnie

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Powiatowy w Sławnie

  Twoja wiadomość

  Do: szpital@szpital-slawno.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-31 22:31

  odczytano w dniu 2020-04-01 05:41.

 • wniosek o informację publiczną przez None

  Dzień dobry ,
  udzielam odpowiedzi na zadane pytania z dnia 31.03.2020r. dot. wirusa SARS-CoV-2.:
  1.Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 nie potwierdzono.
  2. Nie ma pacjentów hospitalizowanych zakażonych wirusem SARS- CoV-2.
  3. Nie było zmarłych z dodatnim wynikiem.
  4.Funkcjonuje Izba Przyjęć całodobowo,plus namiot, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS- CoV-2.
  5. Jest wydzielone miejsce- namiot.
  6.Wprowadzone i w miarę potrzeb uaktualniane są procedury w odniesienu do zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2.
  7. Dostępne są środki ochrony osobistej, które przy pojawieniu się pacjenta zero w naszej placówce wystarczą na 6-7 dni.
  8.W naszej placówce przeprowadzono trzy testy na obecnośćSARS-CoV-2.- wynik ujemny, typ testu metodą PCR- czs oczekiwania 6-7 godzin.
  9. Do czasu otrzymania wyniku pacjenta traktuje się jak potencjalnie zakażonego.
  10. Nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji w szpitalu.
  z poważaniem
  Aneta Jasińska