Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Twoja wiadomość

  Do: nzoz.szpital@bytow.biz
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 31.03.2020 22:31

  odczytano w dniu 01.04.2020 08:41.

 • Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji dotyczących wirusa
  SARS-CoV-2 przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w
  czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem
  SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na
  dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia
  poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na
  SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na
  wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale
  ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się
  w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego
  z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce:
  ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
  wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania
  na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do
  dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o
  zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
  szpitala.

  1) W ocenie Szpitala nie jest to informacja publiczna.

  2) W ocenie Szpitala nie jest to informacja publiczna.

  3) W ocenie Szpitala nie jest to informacja publiczna.

  4) W bytowskim szpitalu funkcjonuje Izba Przyjęć.

  a), b) W Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. funkcjonuje Instrukcja
  postępowania w przypadku podejrzenia/rozpoznania zakażenia koronawirusem
  IE/03/2020 opracowana przez Zespół Kontroli Zakażeń w oparciu o Zalecenia
  konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych, który opracował TRIAŻ
  dla szpitali niezakaźnych. Celem instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad
  postępowania w przypadku podejrzenia/ rozpoznania zakażenia koronawirusem
  u osoby trafiającej do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. (Instrukcja
  do wglądu u Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością).

  5) Szpital na chwilę obecną jest przygotowana do dokonania wstępnej
  segregacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, starając się już na
  wejściu do Szpitala izolować zdrowych (zgłaszających się np. z urazem, czy
  bólami w klatce piersiowej) od pacjentów z infekcjami oraz z podejrzeniem
  zakażenia COVID-19. Po wstępnej selekcji dokonanej przez ratownika na
  wejściu do Szpitala (pomiar temperatury i wywiad) osoba z podejrzeniem
  zarażenia wirusem zostanie skierowana do strefy izolacyjnej, która została
  stworzona przy izbie przyjęć w pomieszczeniach, w których dotychczas
  mieściły się poradnie specjalistyczne. By nie dopuścić do wniesienia
  infekcji na teren Szpitala poczekalnia przed wstępną segregacją przygotowana
  została w specjalnie przeznaczonym do tego namiocie, który stoi przed
  wejściem do budynku głównego Szpitala. Jeśli chory będzie wykazywał objawy
  zakażenia koronawirusem, w przygotowanych pomieszczeniach do izolacji
  zostanie mu pobrany wymaz i włączone zostanie leczenie objawowe. Jeżeli
  potwierdzi się, że pacjent jest zakażony i wymaga hospitalizacji to w
  pomieszczeniach przygotowanych do izolacji poczeka na transport do oddziału
  zakaźnego. Zastosowane przez Szpital działania mają na celu zwiększenie
  bezpieczeństwa pacjentów bytowskiego Szpitala oraz mieszkańców naszego
  Powiatu

  6) Dokumenty dotyczące wewnętrznej organizacji Szpitala nie są informacją
  publiczną.

  7) Szpital nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na tak sformułowane
  pytanie z przyczyn praktycznych, albowiem pytanie dotyczy stanu na dzień
  otrzymania wniosku, a nie dnia odpowiedzi. Jednocześnie informujemy, że tak
  postawione pytanie dotyczyłoby wniosku o udostępnienie informacji
  przetworzonej, tj. wymagającej wytworzenia.

  8) a), b) Szpital nie przeprowadza badań na obecność wirusa SARS-COV-2.
  Szpital posiada umowę z prywatnym podmiotem zewnętrznym, który wykonuje
  badania w tym zakresie.

  9) Pacjent u którego zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  przebywa w pomieszczeniach, w których dotychczas mieściły się poradnie
  specjalistyczne

  z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

  Każdą informację o przypadku podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV w trybie
  natychmiastowym zgłaszamy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym
  lekarze konsultujący, są zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej
  jednorazowego użycia.

  Wszystkie procedury w tym zakresie są zgodne z wytycznymi PZH i GIS.

  10) W ocenie Szpitala nie jest to informacja publiczna.

  Pozdrawiam,

  Ewa Czechowska

  Rzecznik Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

  e-mail: <mailto:eczechowska@bytow.biz> eczechowska@bytow.biz

  Tel. kom. 690999091

  Tel.: 59/8228530

  Fax: 59/8223990

  Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów,

  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
  Gospodarczy.

  KRS: 0000330649, NIP: 842-173-38-33, REGON: 220799636

  Wysokość kapitału zakładowego: 26 852 700,00