Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną_odpowiedź_SP ZZOZ w Przasnyszu przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

  W dniu 31.03.2020 o 22:34, {{ email }} pisze:
  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniesiony 31.03.2020r. wniosek o
  udostępnienie informacji.

  --
  Z poważaniem,

  *Marlena Gutowska*
  Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu
  *---*
  *SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
  OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZASNYSZU*
  ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
  NIP *761-13-33-881*, REGON *000302480*
  fax: *+48 297 534 380*
  centrala tel: *+48 297 534 300*
  sekretariat tel: *+48 297 534 318*
  www: http://szpitalprzasnysz.pl
  e-mail: {{ email }}

  *---*
  /Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie
  dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej
  wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
  Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i
  usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej
  wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub
  podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości
  jest surowo wzbronione./
  *---*
  *Please consider the environment before printing this mail note. Czy
  musisz drukować tą wiadomość? Lasów ubywa!*

  Załączniki

  • lmpjmhgplihcpogh.png
  • Odpowiedź_na_wniosek_z_dnia_31.03.2020_SP_ZZOZ_w_Przasnyszu_10.04.2020.pdf
 • odpowiedź na pismo SPZZOZ.I.8027/89/2020 z dnia 10.04.2020 przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej. Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku. Co więcej część odpowiedzi na nasze pytania brzmi tak/nie (chociażby na pytania 4,5,8,10) i nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych czynności poza wpisaniem odpowiedzi. Odpowiadając na kilka innych pytań, wystarczy przesłać skany/wersje elektroniczne obowiązujących procedur, a więc znowu nie ma tu mowy o wytwarzaniu jakichkolwiek nowych informacji. Podsumowując, nie ma podstaw, aby twierdzić, że odpowiedzi na cały wniosek stanowią informację przetworzoną.

  Już we wniosku wskazaliśmy, czemu uzyskanie tych informacji będzie istotne z punktu widzenia interesu publicznego: Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek.

  Wniosek wysłaliśmy do kilkuset szpitali i chcemy przedstawić opinii publicznej otrzymane w ten sposób informacje. Dlatego raz jeszcze zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej (skan).

  --
  Pozdrawiam

  *Marlena Gutowska*
  Sekretariat SPZZOZ w Przasnyszu
  *---*
  *SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
  OPIEKI ZDROWOTNEJ w PRZASNYSZU*
  ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
  NIP *761-13-33-881*, REGON *000302480*
  fax: *+48 297 534 380*
  centrala tel: *+48 297 534 300*
  sekretariat tel: *+48 297 534 318*
  www: http://szpitalprzasnysz.pl
  e-mail: {{ email }}

  *---*
  /Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie
  dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej
  wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
  Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty
  elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i
  usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej
  wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub
  podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości
  jest surowo wzbronione./
  *---*
  *Please consider the environment before printing this mail note. Czy
  musisz drukować tą wiadomość? Lasów ubywa!*

  Załączniki

  • healkimoojckhbol.png
  • Odpowiedź_Sieć_Obywatelska_Watchdog.pdf