Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • wniosek o dokumentację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów

  W odpowiedzi na e-mail z dnia 31.03.2020 r. SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim
  przesyła informację dotyczącą wirusa SARS - CoV-2.

  AD. 1 Liczba osób hospitalizowanych u których potwierdzono zakażenie - 0

  Ad. 2 Ilość pacjentów zakażonych i hospitalizowanych na dzień otrzymania
  wniosku - 0

  Ad . 3 Liczba osób, które zmarły w szpitalu i miały dodatni wynik testu - 0

  Ad. 4 Szpitalny Oddział Ratunkowy w SPZOZ-ZZ Maków Maz. , w którym mogą być
  przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażeniem wirusem.

  Ad. 5 Przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS- CoV -2 odbywa się w budynku
  Placówki, oddzielnym wejściem otwieranym przy pomocy dzwonka.

  Ad. 6 Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury w załączeniu.
  Ponadto stosujemy się do wszelkich zaleceń oraz wytycznych Konsultantów
  krajowych publikowanych na stronach NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia
  dotyczących pandemii.

  Ad. 7 W szpitalu nie przeprowadza się testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

  Ad. 8 Wobec personelu zatrudnionego w szpitalu nie wprowadzono zakazu
  wypowiadania się o sytuacji e Placówce.

  Anna Kacprzycka

  p.o. Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

  Załączniki

  • Procedura_COVID.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • RE: Wniosek o informację publiczną, L. Dz. Nr SPZOZMM/26/2020 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów

  Maków Maz. 08.04.2020r.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam pismo Dyrektora SPZOZ – ZZ w Makowie Mazowieckim.

  Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

  Sekretariat SPZOZ – ZZ

  w Makowie Mazowieckim

  Załączniki