Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI

  Twoja wiadomość

  Do: dyrekcja@zoz-mswia-lodz.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-31 22:41

  odczytano w dniu 2020-04-01 08:10.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI

  Dzień Dobry!

  SP ZOZ MSWiA w Łodzi w załączeniu przekazuje pismo z dnia 8.04.2020 znak ON.906.04.2020

  Z poważaniem

  logopoczta

  mgr Katarzyna Gabińska-Błażałek

  Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

  tel:

  +48 42 63 41 234

  fax:

  +48 42 67 85 523

  email:

  <mailto:dyrekcja@zozmswlodz.pl> dyrekcja@zozmswlodz.pl

  www:

  <http://www.szpital.lodz.pl/> www.szpital.lodz.pl

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SP ZOZ MSWiA w Łodzi , jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do <https://uodo.gov.pl/> PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

  Administrator Danych Osobowych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42 91–425 Łódź

  e-mail: kontakt@zoz-mswia-lodz.pl.

  Inspektor Ochrony Danych: kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zoz-mswia-lodz.pl

  Załączniki

 • odpowiedź na pismo ON.906.04.2020 z dnia 08.04.2020 r. przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na pismo ON.906.04.2020 z dnia 08.04.2020 r. pragniemy wskazać, że dostępności informacji o jakie wnioskowaliśmy jest niezbędna do prowadzenia debaty publicznej o wsparciu rządu odnośnie funkcjonowania instytucji związanych z ochroną zdrowia w Polsce w czasie zagrożenia COVID19. Rząd informuje, że sytuacja jest pod kontrolą i instytucje ochrony zdrowia są przygotowane zarówno w zakresie ochrony swoich pracowników, jak i pacjentów. Jednocześnie w wielu miejscach pojawiają się apele obywateli, pracowników instytucji ochrony zdrowia o wsparcie m.in. szpitali nawet o podstawowe środki ochrony. Bez prawa do informacji społeczeństwo zdanie jest wyłącznie na dane przekazywane przez Rząd, przy czym informacje docierające do społeczeństwa z innych źródeł budzą niepokój.
  Stoimy na stanowisku, iż tylko rzetelna informacja pomoże opinii publicznej zrozumieć w jakich warunkach pracy obecnie znajduje się Służba Zdrowia.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI W ŁODZI

  Dzień Dobry!

  W odpowiedzi na poniższego maila SP ZOZ MSWiA w Łodzi w załączeniu przekazuje pismo z dnia 20.04.2020 znak ON.974.04.2020

  Z poważaniem

  logopoczta

  mgr Katarzyna Gabińska-Błażałek

  Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru

  tel:

  +48 42 63 41 234

  fax:

  +48 42 67 85 523

  email:

  <mailto:dyrekcja@zozmswlodz.pl> dyrekcja@zozmswlodz.pl

  www:

  <http://www.szpital.lodz.pl/> www.szpital.lodz.pl

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

  Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SP ZOZ MSWiA w Łodzi , jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do <https://uodo.gov.pl/> PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

  Administrator Danych Osobowych: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi ul. Północna 42 91–425 Łódź

  e-mail: <mailto:kontakt@zoz-mswia-lodz.pl> kontakt@zoz-mswia-lodz.pl.

  Inspektor Ochrony Danych: kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – <mailto:iod@zoz-mswia-lodz.pl> iod@zoz-mswia-lodz.pl

  Załączniki