Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SOPOCIE

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 31 marca 2020 - sprawa 20702 przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SOPOCIE

  Szanowni Państwo.

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.03.2020 r. w sprawie udzielenia informacji
  - sprawa 20702, uprzejmie informuję, iż jesteśmy Sanatorium Uzdrowiskowym
  MSWiA nie zaś szpitalem.

  Oznacza to, że w naszej placówce, ze względu na jej profil i zadania
  statutowe - leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja lecznicza nie funkcjonuje
  izba przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
  nigdy nie były hospitalizowane osoby chore zakażone wirusem SARS-CoV-2.

  Prowadziliśmy leczenie sanatoryjne dla pacjentów skierowanych przez NFZ z
  całej Polski jak również rehabilitację ambulatoryjną ogólnoustrojową i
  stacjonarną (w zakresie rehabilitacji kardiologicznej) głównie dla pacjentów
  województwa pomorskiego.

  W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w
  sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.
  U. z 2020r., poz. 491), nasza placówka, tak jak inne tego typu w kraju, na
  dzień złożenia Państwa wniosku nie wykonuje swojej statutowej działalności,
  budynki są zamknięte, w pracy pozostają jedynie niezbędne osoby.

  Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że Państwa wniosek skierowany do SP
  ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie nie dotyczy naszego podmiotu.

  Z poważaniem,

  Agnieszka Kowalczyk
  Dyrektor

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Sanatorium Uzdrowiskowe

  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

  ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot

  tel. + 48 58 345 31 22 | fax +48 58 550 70 06

  sanatorium-helios.com.pl | {{ email }}