Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ /S.P.Z.O.Z. SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ/

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ /S.P.Z.O.Z. SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ/

  SP ZOZ Szpital Kolejowy

  w Wilkowicach - Bystrej

  W związku z przesłanym Państwa wnioskiem o udzielenie informacji
  publicznej, poniżej przekazujemy odpowiedzi na pytania:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce
  w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie
  wirusem SARS-CoV-2

  0

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych
  na dzień otrzymania wniosku?

  0

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do
  dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu
  na SARS-CoV-2?

  0

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć
  /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z
  podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury
  na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie
  przyjęć/oddziale ratunkowym.

  Niezgodność zapytania o informacje, pomiędzy pkt. 4  a 4a.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa
  się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego
  działania.

  Miejsce przyjęć wyznaczone poza budynkiem Szpitalnym.
  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
  poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych,
  wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego
  związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  W Szpitalu zostały wydane stosowne Procedury, które są na bieżąco
  aktualizowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w
  placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  Raport o środkach ochrony osobistej – stan na dzień 31.03.2020r.


  *Asortyment* *Stan*
  Maseczki FFP2/3 349
  kombinezon Tyvek 278
  maseczki chirurgiczne 1900
  kombinezon typu lekkiego 0
  ochraniacze ochronne na obuwie 0
  gogle 20
  przyłbice 35
  rękawiczki 33500

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność
  wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas
  oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu
  do dnia otrzymania wniosku?

  W naszym Szpitalu nie wykonuje się testów na obecność wirusa

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym
  o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi i zaleceniami.

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu
  wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to
  prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi
  szpitala.

  Nie.

  Z poważaniem

  Dyrekcja Szpitala

  --
  SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
  ul. Żywiecka 19
  43-365 Wilkowice
  33 812 -20 -28 w.130
  606 601 383
  Administrator danych osobowych: SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.
  Kontakt do Administratora: ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice
  e-mail:{{ email }} numer telefonu sekretariatu: 33 812 30 98
  Kontakt do inspektora ochrony danych:{{ email }}
  Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), w celu rozpatrzenia
  przesłanej korespondencji. Więcej informacji na stronie:http://szpital-kolejowy.com/odo/

  W dniu 2020-03-31 o 22:41, {{ email }} pisze:

 • Re: Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  pytanie 4 (informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.) wniosku z dnia 31.03.2020 r. dotyczy miejsca specjalnie wydzielonego na potrzeby przyjmowania pacjentów z zakażeniem. Tym miejscem może być Izba Przyjęć znajdująca się w oddzielnym miejscu szpitala lub przekształcony oddział, przeznaczony do wstępnej selekcji pacjentów z przeznaczeniem tylko dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Jeśli odpowiedź na pytanie 4 jest twierdząca, w pytaniu 4a prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub miejsca.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ /S.P.Z.O.Z. SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ/

  SP ZOZ Szpital Kolejowy

  w Wilkowicach - Bystrej

  W uzupełnieniu udzielonej w dniu 14.04.2020r. informacji wyjaśniamy, że
  zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi na terenie Szpitala
  wydzielono dwie strefy:

  - Strefa Czysta (A): w namiocie;

  - Strefa Brudna Izby Przyjęć (B): wydzielono pomieszczenie wewnątrz
  budynku Szpitala z wejściem od zewnątrz

  Z poważaniem

  Dyrekcja Szpitala

  --
  SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
  ul. Żywiecka 19
  43-365 Wilkowice
  33 812 -20 -28 w.130
  606 601 383
  Administrator danych osobowych: SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej.
  Kontakt do Administratora: ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice
  e-mail:{{ email }} numer telefonu sekretariatu: 33 812 30 98
  Kontakt do inspektora ochrony danych:{{ email }}
  Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tzw. RODO), w celu rozpatrzenia
  przesłanej korespondencji. Więcej informacji na stronie:http://szpital-kolejowy.com/odo/

  W dniu 2020-04-21 o 18:45, {{ email }} pisze: