Instytucja: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-31 22:41

  odczytano w dniu 2020-04-01 07:29.

 • dot. wniosku o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa emaila dotyczącego udostępniania informacji
  publicznej uprzejmie informujemy, że:

  1. Od dnia 4 marca do 1 kwietnia , jak i do 14 kwietnia w tut.
  szpitalu nie było przypadku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  2 Dotąd w szpitalu nie był hospitalizowany żaden pacjent zakażony
  SARS-CoV-2.

  3. Od 4 marca w szpitalu zmarło dwoje pacjentów, nie były to osoby zakażone
  wirusem SARS-CoV-2.

  4. W Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku nie funkcjonuje szpitalny oddział
  ratunkowy, istniejąca Izba Przyjęć jest Izbą Przyjęć Psychiatryczną.

  5. Do 6 kwietnia wszystkie przyjęcia do szpitala odbywały się w Izbie
  Przyjęć. ^ kwietnia został zainstalowany przez Straż Pożarna namiot, który
  spełnia rolę izby przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem SARS-CoV-2.

  6.W tut. szpitalu nie ma bloku operacyjnego ani porodowego. W Poradni
  Zdrowia Psychicznego udzielane są jedynie teleporady. W załączeniu treść
  procedury dotyczącej postępowania w oddziałach.

  7. W chwili obecnej w szpitalu jest 400 przyłbic, 180 maseczekFFP2/3, 17
  kombinezonów Tyvek, 7500 maseczek chirurgicznych, 200 ochraniaczy na obuwie,
  20 gogli, 79500 rękawiczek.

  8. W szpitalu nie przeprowadza się testów, materiał do badania wysyłany jest
  do laboratorium Instytutu Onkologii. Średni czas oczekiwania to 24 godziny.
  Do 10 kwietnia br. wykonano trzy testy.

  9. Pacjent oczekujący na wynik testu jest izolowany w wydzielonym
  pomieszczeniu izolacyjnym.

  10. Nie wprowadzono w szpitalu zakazu wypowiadania się personelu nt.
  sytuacji w szpitalu.

  Jednocześnie proszę o potwierdzenie otrzymania emaila.

  Z poważaniem

  Anna Rusek

  p.o. Dyrektora

  SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego

  W Toszku