Instytucja: 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • SPZOZ Człuchów - odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZŁUCHOWIE

  W związku z otrzymaniem wniosku o udostepnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2, przesyłamy odpowiedz do poszczególnych pytań:

  1. Nie jest informacją publiczną
  2. Nie jest informacją publiczną
  3. Nie jest informacją publiczną
  4. Odpowiedz- TAK

  a. Polowa Izba Przyjęć, wydzielona część- Oddział Internistyczny, wydzielona część- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  b. Załącznik nr 1.

  5. Oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.
  6. Załącznik nr 1

  Maski chirurgiczne

  1000 sztuk

  Półmaski FFP3

  213 sztuk

  Kombinezony

  59 sztuk

  Fartuch laboratoryjny

  50 sztuk

  Rękawiczki S-M-L

  44 800 sztuk

  Płyn do dezynfekcji powierzchni

  50 litrów

  Chusteczki do dezynfekcji powierzchni

  700 sztuk

  Płyn do dezynfekcji rąk

  304,5 litra

  7. Stan środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji na dzień 31.03.2020

  8. Odpowiedz – NIE

  9. - w szpitalu wdrożono algorytm postępowania – triaż (wraz z załącznikami), opracowany przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego zawierający wytyczne segregacji pacjentów z podejrzeniem Covid-19.

  W namiocie A przyjmowany jest pacjent :

  * bezobjawowy (A1) - otrzymuje ulotkę informacyjną, postępuje zgodnie z zaleceniami,

  * bezobjawowy z kontaktu z potwierdzonym zakażeniem SARS-Cov-2 (A2) – wypełnia ankietę, ma pobrany materiał w kierunku SARS-Cov-2, przypadek zostaje zgłoszony do PSSE, pacjent zostaje przetransportowany do izolatorium lub innego miejsca wskazanego przez PSSE.

  W namiocie B przyjmowany jest pacjent z objawami, stan pacjenta jest oceniany przez pielęgniarkę, która mierzy ciepłotę ciała, liczbę oddechów, saturację.

  W zależności od wyników tych pomiarów pacjentowi wytyczane są dwie ścieżki postępowania: B1 i B2.

  Pacjent skąpoobjawowy (B1):

  * W ciągu 4 h ma zapewnioną konsultację lekarska,

  * Zostaje pobrany materiał w kierunku SARS-Cov-2,

  * przypadek jest zgłoszony do PSSE,

  * otrzymuje leczenie objawowe,

  * zostaje odesłany do izolatorium lub innego miejsca wskazanego przez PSSE.

  Jeżeli u pacjenta występuje którykolwiek z objawów: T>38ºC, liczba oddechów >20/min, SaO2< 95 % - pacjent jest kierowany do pomieszczenia zapewniającego izolację, konsultacja lekarza w pierwszej kolejności, wdrożenie niezbędnego postępowania ratującego życie w oddziale dla pacjentów z podejrzeniem Covid-19, pobrany wymaz w kierunku SARS-Cov-2, zgłoszenie do PSSE.

  Jeżeli otrzymany wynik jest negatywny - pacjent może być przyjęty do oddziału szpitalnego, jeżeli pozytywny – kontakt z oddziałem zakaźnym dedykowanym Covid19.

  - Załącznik nr 2

  10. Nie jest informacją publiczną.

  Z poważaniem

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie

  ul. Szczecińska 16, 77-300 Człuchów

  Załączniki

  • Załacznik_nr_1.pdf
  • Załącznik_nr_2.pdf