Instytucja: 

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI

  --

  "Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informujemy, że podstawa prawa
  z art. 61 ust 1 i 2 Konstytucji RP nie znajduje zastosowania do naszej
  spółki prawa handlowego.

  Zacytowany przepis stanowi:

  1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów
  władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to
  obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu
  gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek
  organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy
  publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
  2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz
  wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
  z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

  PCM w Wołowie sp. z o.o. pozostaje spółką prawa handlowego, w tym nie
  jest instytucją/ organem władzy publicznej, instytucją/ organem
  samorządu gospodarczego lub zawodowego, ani też spółką komunalną (100%
  kapitału nie należy do gminy) i tym samym nie gospodaruje majątkiem
  komunalnym, ani Skarbu Państwa.

  Prosimy o ewentualne złożenie wniosku w innym trybie prawnym.

  z poważaniem,"

  --

  *Z poważaniem*

  *adwokat Emilia Mądrecka*

  Treść niniejszej wiadomości może zawierać informacje poufne i prawnie
  chronione, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Jeżeli nie są
  Państwo adresatami wiadomości, bądź otrzymali ją przez pomyłkę, proszę
  niezwłocznie powiadomić o tym nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej
  odpowiedzi na tę wiadomość, a także usunąć niniejszą wiadomość, nie
  ujawniając i nie rozpowszechniając jej treści.

  Załączniki

  • 31dd1c57.png