Instytucja: 

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-31 23:02

  odczytano w dniu 2020-04-01 07:51.

 • informacja publiczna przez Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku

  Dzień Dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem

  --
  Maciej Tomaszczyk
  Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
  46-200 Kluczbork, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

  tel. (077) 417 35 04
  fax. (077) 417 35 12
  e-mail: {{ email }}

  KRS 0000197251, Sąd Rejonowy w Opolu
  VIII Wydział Gospodarczy
  NIP: 751 16 55 556, REGON: 532421008
  Kapitał zakładowy: 1.705.000,00 PLN

  Niniejsza wiadomość i wszelkie dołączone do niej pliki są poufne i mogą być wykorzystane wyłącznie przez osoby lub instytucje, dla których były
  przeznaczone. Jeśli otrzymali ją Państwo omyłkowo, prosimy o poinformowanie nadawcy pocztą elektroniczną i o usunięcie wiadomości ze swojego
  systemu. Nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie niniejszej wiadomości jest zabronione.

  This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
  If you have received it by mistake, please let us know by e-mail reply and delete it from your system; you may not copy this message or disclose its
  contents to anyone. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses.

  Załączniki

  • informacja_publiczna.docx ( Nie wykryte ) Pobierz
  • procedury.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz