Instytucja: 

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Wniosek o informacje publiczną. Odp. przez Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Szanowni Państwo.

  Odpowiadając na zapytania o udostępnienie informacji publicznej, wyjaśniamy:

  .Ad1. 0(zero)

  .Ad2. 0 (zero)

  Ad3 Nie dotyczy, w Szpitalu od dnia 4 marca nie zmarł żaden pacjent.

  Ad.4. w Szpitalu funkcjonuje Izba Przyjęć tylko dla pacjentów z podejrzeniem
  o o zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  a. Odział Chorób Płuc i Oddział Onkologii Pulmonologicznej z
  wyłączeniem Chemioterapii..
  b. Procedura przyjęcia pacjenta w załączeniu.

  Ad..5.W budynku placówki Lubuskiego Centrum Pulmonologii w Izbie Przyjęć.

  Ad.6. Procedury w załączeniu.

  Ad..7.Maski chirurgiczne-100 opakowań, Maski FFP-3 3.697, fartuchy
  chirurgiczne 1522, ochraniacze na buty- 740 zanogawice-64, rękawice
  nitrylowe-634 opakowań, kombinezony-179, gogle 180, przyłbice -62, środki do
  dezynfekcji rąk 145 litrów.

  Ad.8. Testy wykonywane są w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  czas oczekiwania 24 godziny. Są to testy wykonywane metodą PCR.

  W Szpitalu wykonano 1 test.

  9. W Szpitalu pacjent oczekuje na wynik testu w izolacji na sali
  jednoosobowej.

  10. Zarząd Spółki nie wydał żadnego dokumentu obejmującego przedmiotowe
  informacje.

  Załączniki

  • image002_A9QFwBJ.jpg
  • załacznik.pdf
  • załącznik.pdf
  • Załączniki.pdf