Instytucja: 

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-27 06:58

  odczytano w dniu 2020-03-27 08:22.

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWŁA II W BEŁCHATOWIE

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej otrzymany w dniu 27.03.2020r., Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje poniżej wnioskowane informacje dotyczące wirusa SARS-CoV-2:

  Ad. 1) W czasie od 4 marca do 27 marca br. w naszej placówce hospitalizowano jedną osobę, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

  Ad. 2) Na dzień otrzymania wniosku żadna z hospitalizowanych osób nie była zakażona wirusem SARS-CoV-2.

  Ad. 3) W Szpitalu do dnia 26.03.2020r. nie stwierdzono zgonu z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

  Ad. 4) W Pawilonie A, w którym zlokalizowany jest Oddział obserwacyjno-zakaźny, znajduje się Izba Przyjęć Zakaźna, w której przyjmowane są osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W załączeniu przekazujemy:

  - Instrukcję postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV 29.01.2020

  - Ścieżkę przyjęcia pacjenta podejrzanego o zakażenie drobnoustrojami szczególnie niebezpiecznymi przenoszonymi drogą oddechową, w tym koronawirusem (2019 CoV) z dnia 05.03.2020r.

  - Zasady uruchamiania zespołów transportu sanitarnego, wykonywanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, finansowanego przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

  - Postępowanie z pacjentem podejrzanym o zakażenie lub z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 wymagającym hospitalizacji

  - Zalecenia do dysponentów zespołów ratownictwa medycznego i szpitali w zakresie kierowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 i chorych na COVID-19 do jednoimiennego szpitala zakaźnego.

  - Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19 wersja 20.03.2020r.

  Ad. 5) W Izbie Przyjęć Zakaźnej przyjmowane są osoby, które zgłaszają się same do Szpitala z objawami, które mogą stanowić podejrzenie zakażenia koronawirusem lub osoby podejrzane o zakażenie, kierowane po przeprowadzeniu TRIAGU.

  Ad. 6) W załączeniu przekazujemy:

  - Zasady postępowania w Szpitalnym oddziale ratunkowym w zakresie redukcji ryzyka transmisji koronawirusa wśród pacjentów i personelu z dnia 09.03.2020r.

  - Zasady postępowania w przypadku pacjentów, u których stwierdzono uraz czy schorzenie wymagające pilnej interwencji chirurgicznej, co do których na podstawie wywiadu i objawów można podejrzewać zakażenie koronawirusem

  - Zasady epidemiologiczne obowiązujące podczas hospitalizacji pacjenta bez objawów klinicznych zakażenia SARS-CoV-2, nie podlegającego kwarantannie, a podejrzanego o kontakt mogący mieć wpływ na zakażenie koronawirusem

  - Zasady pobierania, przechowywania, transportowania materiału biologicznego i odbioru wyników badań w kierunku koronawirusa,

  - Zasady epidemiologiczne obowiązujące na bloku operacyjnym w przypadku zabiegu operacyjnego u pacjenta, co do którego na podstawie wywiadu i objawów można podejrzewać zakażenie koronawirusem lub takie zakażenie jest potwierdzone

  - Zasady epidemiologiczne obowiązujące podczas hospitalizacji pacjenta zakażonego koronawirusem SARS-CoV-2

  Ad. 7) Środki ochrony osobistej zabezpieczają potrzeby Szpitala.

  Ad. 8) W Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie w uzasadnionych przypadkach jest pobierany materiał do przeprowadzania testu na obecność wirusa. Badanie wykonywane jest w Łodzi w Laboratorium WSSE. Do dnia 27.03.2020r. pobrano 15 wymazów.

  Ad. 9) Pacjent hospitalizowany w Oddziale szpitalnym, u którego pojawiło się podejrzenie zakażenia koronawirusem ma pobierany wymaz i do czasu otrzymania wyniku jest izolowany w wydzielonej sali w Oddziale, w którym jest hospitalizowany. Personel do każdego kontaktu z pacjentem stosowane są środki ochrony osobistej. Jeżeli pacjent z podejrzeniem zgłosi się na Izbę Przyjęć zakaźną, a jest podejrzany o zakażenie koronawirusem i nie wymaga hospitalizacji z innych przyczyn, kierowany jest do Szpitala Biegańskiego w Łodzi. Jeżeli dodatkowo występują inne schorzenia i zachodzi konieczność hospitalizacji, po konsultacji telefonicznej z lekarzem właściwego Oddziału pacjent jest przewożony do Szpitala w Zgierzu.

  Ad.10) W Szpitalu nie wydano w formie pisemnej aktu wewnętrznego / komunikatu zakazującego pracownikom naszej jednostki wypowiadania się o aktualnej sytuacji w Szpitalu.

  Z poważaniem

  Załączniki

  • image002.jpg
  • 1._instrukcja_postępowania_z_osobami_podejrzanymi_o_zakażenie_nowym_k_N8FMWHK.pdf
  • 2._ścieżka_przyjęcia_pacjenta_podejrzanego_o_zakażenie_drobnoustrojam_NYGN8bA.pdf
  • 3._zasady_postępowania_w_SOR_w_zakresie_redukcji_ryzyka_transmisji_ko_rnaP2zC.pdf
  • 4._zasady_postępowania_w_przypadku_pacjentów_u_których_stwierdzono_ur_AK3m1qZ.pdf
  • 5._zasady_uruchamiania_zespołów_transportu_sanitarnego_wykonywananego_bKdz5dY.pdf
  • 6._zasady_epidem._obowiązujące_podczas_hospitalizacji_pacjenta_bez_ob_ne2MqOe.pdf
  • 7._zasady_pobierania_przechowywania_transportowania_mat._biologiczneg_EigfscK.pdf
  • 8._zasady_epidem._obowiązujące_na_bloku_operacyjnym_w_przypadku_zabie_8bRorX8.pdf
  • 9._postępowanie_z_pacjentem_podejrzanym_o_zakażenie_lub_z_potwierdzon_n0TZAW4.pdf
  • 10._zalecenia_do_dysponentów_zsrm_i_szpitali_w_zakresie_kierowania_pa_Bjd6rgi.pdf
  • 11._algorytm_postępowania_w_sytuacji_podejrzenia_COVID-19_wersja_20.03.2020.pdf
  • 12._zasady_epidemiologiczne_obowiązujące_podczas_hospitalizacji_pacje_yxNpQ9g.pdf