Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Twoja wiadomość

  Do: szpital@bonifratrzy.katowice.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-27 06:58

  odczytano w dniu 2020-03-27 07:03.

 • Przeczytano: Wniosek o informację publiczną przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Twoja wiadomość

  Do: szpital@bonifratrzy.katowice.pl
  Temat: Wniosek o informację publiczną
  Wysłano: 2020-03-27 06:58

  odczytano w dniu 2020-03-27 07:09.

 • Wniosek o informację publiczną przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przekazuję pismo w sprawie udostępnienia informacji publicznej.

  Pozdrawiam

  Bożena Majewska

  Kierownik Działu Organizacji i Biura Zarządu

  tel. + 48 32 357 62 99

  e-mail <mailto:b.majewska@bonifratrzy.katowice.pl> b.majewska@bonifratrzy.katowice.pl

  logo zakon katowice - yotube

  SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW PW. ANIOŁÓW STRÓŻÓW W KATOWICACH

  BONIFRATERSKI OŚRODEK ZDROWIA

  Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.,

  ul. Ks. L. Markiefki 87, 40-211 Katowice, Polska

  tel. + 48 32 357 62 00, fax. + 48 357 62 38

  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 7.490.000,00 zł
  KRS:0000315658, NIP: 954-265-23-30, REGON: 241032074

  <http://www.bonifratrzy.katowice.pl/> www.bonifratrzy.katowice.pl

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do wezwania z dnia 31.03.2020 r. (numer pisma BZ//45/1/2020) dotyczącego
  uzupełnienia naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27.03.2020 r. poniżej
  przesyłamy raz jeszcze wniosek. Dokument jest podpisany elektronicznie przez dwoje członków
  zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji Stowarzyszenia.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki