Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2020-11-17 13:59:35

  Temat: Wniosek o informację
  Czas dostarczenia: 2020-11-16 22:25:00
  Odbiorca: goksanniki@interia.pl

  --

  Your message was displayed on 2020-11-17 13:59:35

  Subject: Wniosek o informację
  Delivery time: 2020-11-16 22:25:00
  Recipient: goksanniki@interia.plReceived: from fmx60.pf.interia.pl (localhost [127.0.0.1])
  by fmx60.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id A1C929C1A60
  for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:59 +0100 (CET)
  X-Envelope-From: <el.68aca6a7fb0249b6d0b6f920385846f0.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by fmx60.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
  for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:59 +0100 (CET)
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4CZhtM0vJrz8RvWd
  for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 21:24:59 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1605561899; bh=ftxZfyXx4N9Y+m7oMapxj+3NTWA=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=3acPisgeaBc1EGZV+Ny8DbQEJk7M9E9u2VN1liGr3eMo2fe/8cBCh/Os3hrw1Ku6k
  v1HJa3e06juGmOOx1eO+1ii5FGNSGgx6cXTgINY8xprW24B8R5+i8ooE19Zr+7/L17
  rAQmCYyFg6864pR+mejDbXWpDiXJ8zIE/bwIKOtQ=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id C869C2887E
  for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 16 Nov 2020 22:24:58 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============0670728038447733422=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • Re: Wniosek o informację przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34048@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane / Displayed:Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach

  Twoja wiadomość została wyświetlona 2020-12-07 12:07:28

  Temat: Wniosek o informację
  Czas dostarczenia: 2020-12-07 11:22:09
  Odbiorca: goksanniki@interia.pl

  --

  Your message was displayed on 2020-12-07 12:07:28

  Subject: Wniosek o informację
  Delivery time: 2020-12-07 11:22:09
  Recipient: goksanniki@interia.plReceived: from fmx10.pf.interia.pl (localhost [127.0.0.1])
  by fmx10.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTP id EEECB180D3A36
  for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 7 Dec 2020 11:22:08 +0100 (CET)
  X-Envelope-From: <el.2817971e9d896ae61fb63ce88b2b1ab8.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  (using TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits))
  (No client certificate requested)
  by fmx10.pf.interia.pl (Postfix) with ESMTPS
  for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 7 Dec 2020 11:22:08 +0100 (CET)
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4CqK9r2spCz8RvF0
  for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 7 Dec 2020 10:22:08 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1607336528; bh=D+bRZMkDN6a2DDkWHj97a/d/C7Q=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=osNjxdI+GQb2m7+ioFVVfiJyuf/fCxpGJlUKd6vckWmJHPOnfUMMThZjbEFGwNTV2
  zZEloNnzfPfj9anglsu4wcsaIN922jcF5tQ4kZPY9trIWdJWOmW+DQ+IVCdwmEFuLM
  kYSD9iK73sQFt0w9BzsRvlP4aaDpFTo0vbDOhhTQ=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 0A3231F229
  for <goksanniki@interia.pl>; Mon, 7 Dec 2020 11:22:08 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============0118231557265397317=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miasta i Gminy Sanniki przez Gminny Ośrodek Kultury w Sannikach

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  1000 sztuk

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  b) nie

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
  do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
  tekstów płatnych.

  f) nie istnieje regulamin, ale teksty publikowane w gazecie redagowane
  są przez osobę pracująca w Urzędzie, nie każdy może podesłać tekst o
  konkretne informację, które mają się pojawić zwracamy się do
  poszczególnych osób.

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
  z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,

  g) W 2020 roku nie była publikowana gazeta

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):

  Nie publikowana była gazeta w 2020 roku

  Z poważaniem
  Karolina Czarkowska
  Urząd Miasta i Gminy Sanniki
  tel. 24 277 78 10