Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RCPT: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

  Twoja wiadomość została przeczytana dnia 2020-11-17 o godzinie 08:50:48

  Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

  ----- wiadomość oryginalna -----
  od: "sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl" <sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  do: "gok.zbojna@2com.pl" <gok.zbojna@2com.pl>
  temat: Wniosek o informację
  data: 2020-11-16 22:25:01

 • Re: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej

  Dzień dobry,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek odsyłam odpowiedź.

  Nasza gazeta to "Nowy Głos Puszczański"

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  b) kwartalnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
  Prosimy o opisanie sytuacji.

  W tym roku nie wydaliśmy żadnego numeru. Ze względu na zaistniałą
  sytuację (brak materiałów do druku: czyli zawieszone imprezy, praca
  zdalna w szkołach i urzędach, a ilość organizowanych "imprez" znikoma w
  stosunku do lat ubiegłych. Nosimy się z zamiarem wydruku zebranego
  materiału z końcem roku - ale to jeszcze nie jest pewne.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  500 szt

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
  czy:
  a) jest bezpłatna;

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych
  do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania
  tekstów płatnych.
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały
  z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka
  odpowiedzi):
  mieszkańców,
  g) inne podmioty (jakie?).

  nic nie wpłynęło

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):

  c) żadne z powyższych.

  Z poważaniem

  Renata Krajewska - Przedstawiciel redakcji NGP

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  na adres: sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o
  to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  --

  ----- wiadomość oryginalna -----

  od: "sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl"
  <sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  do: "gok.zbojna@2com.pl" <gok.zbojna@2com.pl>
  temat: Wniosek o informację
  data: 2020-11-16 22:25:01

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących
  informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w
  wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
  podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
  informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
  nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
  umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do
  redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania
  tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do
  redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
  każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są
  zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
  umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty
  bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
  kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
  elektronicznej na adres: sprawa-34090@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


  <http://siecobywatelska.emaillabs.co/open/?ot=MTYwNTU2MTkwMTM4LjEzMzc4Lj
  EwMjcwNDY0NjY1MDk4ODMzNjA0QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfE1vbi
  wgMTYgTm92IDIwMjAgMjE6MjU6MDEgLTAwMDB8Z29rLnpib2puYUAyY29tLnBsfDEuc2llY2
  9ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDF8MHwxLmQ0ODNjODA1NGFiOWNmNDkyMDhiNDk1OD
  BkZjUwNjBj>