Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie odczytania wiadomości o tytule: "Wniosek o informację" przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

  Potwierdzenie odczytania wiadomości
  wysłanej do **ckial@onet.pl** o godzinie **2020-11-16 22:25:03**
  odczytanej przez odbiorcę o godzinie: **2020-11-20 08:51:48**
  o treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog

  Pozdrawiamy
  Zespół Poczty w Onet.pl

 • Re: Wniosek o informację przez Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie

  Dzień dobry w odpowiedzi na Państwa maila z 16-11-2020 przesyłam odpowiedzi na zadane pytania.
   
  Bezpłatny  Biuletyn Informacyjny "WIADOMOŚCI LOKALNE GMINY GOWARCZÓW"
  1.
    a) wydawany jest rzadziej niż trzy razy do roku (dwukrotnie);
  2.
    c) jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i online (na stronie Gminy Gowarczów);
  3. Średni nakład roczny w 2019 roku to 1.500 sztuk każdego wydania
  4.
    a) jest bezpłatny;
  5.
     b) nie, biuletyn nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;
  6.
    c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  7. Nie, w 2020 roku do redakcji nie przesyłano tekstów i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację.
  8.
    c) żadne z powyższych.
   
   
  Z wyrazami szacunku,
  Elwira Sibiga-Gärtner
  Dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
  --
  Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej
  26-225 Gowarczów Pl. XX lecia nr 25
  NIP 658 188 78 34
  Tel. 48 672 43 95
  https://www.facebook.com/KulturaGowarczow/
  http://www.ckialgowarczow.naszdomkultury.pl/