Instytucja: 

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku

  Witam,   W odpowiedzi na wniosek informujemy, iż: 1. a gazeta jest wydawana 3 lub 4 razy w roku 2. a 3. nakład jednorazowy gazety wynosi 1000 szt., a więc rocznie jest to od 3000 szt. do 4000 szt. 4. a 5. b 6. d 7. i 8. W  2020 roku nie nadesłano żadnego tekstu z prośbą o nieodpłatną publikację w gazecie Pozdrawiam, Magdalena Tomaszewska Dnia 8 grudnia 2020 08:35 GOK Wierzbinek <{{ email }}> napisał(a): --- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informację Data: Mon, 07 Dec 2020 10:43:22 -0000 Nadawca: {{ email }} Odpowiedź-Do: {{ email }} Adresat: {{ email }} Szanowni Państwo, 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o
  następującej treści: Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1
  ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących
  informacji publicznych: 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w
  wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
  podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
  informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
  nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o
  zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów
  do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
  każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są
  zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
  umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
  redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
  rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można
  wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
  wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
  elektronicznej na adres: {{ email }} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu. Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu,
  zgodnie z zasadami reprezentacji Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego
  wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia. -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego -- Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:25:05.048454+00:00
  z
  > adresu {{ email }} : > Na podstawie art. 61
  ust. 1 i
  > Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do
  informacji
  > publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  wnosi >
  > o udostępnienie następujących informacji publicznych: 1)
  Prosimy
  > o > informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a)
  > wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; b)
  kwartalnikiem; c)
  > dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) dwutygodnikiem;
  f)
  > tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie >
  gazety,
  > przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji. 2) Czy
  wydawana
  > > przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji
  > papierowej; b) jest > dostępna tylko online; c) jest
  dostępna
  > zarówno w wersji papierowej, jak i > online; d) inna
  sytuacja.
  > Prosimy o jej opisanie. 3) Jeśli gazeta jest > dostępna w
  > wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu
  rocznego w >
  > 2019 roku. 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej,
  > prosimy o > informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest
  płatna.
  > 5) Czy gazeta prowadzi > sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b)
  nie. 6)
  > Czy istnieją zasady (spisane lub > niepisane) umieszczania
  > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi >
  nam o
  > zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje
  regulamin >
  > zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym
  zawarte są
  > jasne > kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b)
  tak,
  > istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów,
  > ale o tym, czy tekst zostanie > umieszczony decyduje
  każdorazowo
  > redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie > istnieje
  > regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w
  > > gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś
  tekst
  > zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor
  naczelny lub
  > zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin, a nadesłane
  do
  > redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są
  publikowane w
  > gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; 7) Czy w
  >
  > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały z
  > prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można wybrać
  kilka
  > odpowiedzi): mieszkańców, a) >
  przewodniczącego/przewodnicz > rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych > rządzącej
  koalicji;
  > d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. >
  biblioteki,
  > szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?). 8)
  Jeśli
  > > w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały,
  > o których mowa > w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
  wybrać
  > kilka odpowiedzi): a) odmówiono > publikacji takiego
  tekstu; b)
  > nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z > powyższych.
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie >
  > elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by
  nie
  > zmieniać podanego > adresu. Szymon Osowski i Katarzyna
  Batko-
  > Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z zasadami
  reprezentacji