Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna

  pon., 16 lis 2020 o 22:25 <sprawa-34192@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  napisał(a):

  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  > Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  >
  > 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  >

  > ) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
  > Prosimy o opisanie sytuacji. - 6-8 numerów rocznie, zależnie od ilości
  > materiałów i innych czynników zewnętrznych
  >
  > 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  >
  > c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  >
  > 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  > średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
  >
  1000 egz.

  > 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację
  > czy:
  > a) jest bezpłatna;
  >
  > 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  > a) tak;
  >
  > 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do
  > redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów
  > płatnych.
  >
  > d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  > decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  >
  > 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z
  > prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  > mieszkańców,
  >
  > b) radnych opozycji;
  >
  > d) organizacje społeczne;
  >
  > g) inne podmioty (jakie?). Klub sportowy, mieszkańcy niezrzeszeni
  >
  > 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały,
  > o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka
  > odpowiedzi):
  >
  > c) żadne z powyższych.
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  > adres: sprawa-34192@fedrowanie.siecobywatelska.pl UWAGA: prosimy o to, by
  > nie zmieniać podanego adresu.
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  > --
  >
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  > Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >