Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • (bez tematu) przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

  Witam.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

  Pozdrawiam,

  Anna Zapotoczna
  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim
  ul. Słowackiego 11
  tel. 68 329-09-62, 517886290

  W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
  EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz.
  1), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z
  dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem
  stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  (RODO) - prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej:
  <http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/4743_Zal._nr_4_klauzula_informacyjna
  _ogolna_UM.pdf >
  http://bip.nowogrodbobrz.pl/system/obj/4743_Zal._nr_4_klauzula_informacyjna_
  ogolna_UM.pdf Klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych
  osobowych przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim.

  __________ ESET Endpoint Antivirus __________

  Ta wiadomosc e-mail zostala przeskanowana. Nie znaleziono zagrozen.

  wiadomosc e-mail do: sprawa-34218@fedrowanie.siecobywatelska.pl - bez
  zagrozen

  Wersja silnika detekcji: 22370 (20201124)

  https://www.eset.pl lub https://www.eset.com

  Załączniki

  • image001.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • odp_na_inform.publ._dot.gazety.BES.PDF (nieskanowany) Skanuj