Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-33974@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • wniosek o informację przez Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy

  Dzień dobry

  Uprzejmie informuję że przesłana przez Państwa informacja dotarła
  dzisiaj do nas po raz pierwszy.

  Z poważaniem

  Paweł Stanny

  dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ignacego
  Łyskowskiego w Brodnicy

 • Re: Wniosek o informację przez Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ignacego Łyskowskiego w Brodnicy

  Dzień dobry

  Przesyłam wypełnioną ankietę.

  z poważaniem Ewa Wałdowska MiPBP w Brodnicy

  W dniu 07.12.2020 o 12:52, sprawa-33974@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  >
  > Szanowni Państwo,
  >
  > 16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej
  > treści:
  >
  > Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  > dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  > Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji
  > publicznych:
  > 1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  > a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  > b) kwartalnikiem;
  > *c) dwumiesięcznikiem;*
  > d) miesięcznikiem;
  > e) dwutygodnikiem;
  > f) tygodnikiem;
  > g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu.
  > Prosimy o opisanie sytuacji.
  >
  > 2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  > a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  > b) jest dostępna tylko online;
  > *c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;*
  > d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.
  >
  > 3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie
  > średniego nakładu rocznego w 2019 roku.
  >
  nakład 30 000
  >
  > 4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o
  > informację czy:
  > *a) jest bezpłatna;*
  > b) jest płatna.
  >
  > 5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  > a) tak;
  > *b) nie.*
  >
  > 6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania
  > nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady
  > umieszczania tekstów płatnych.
  > a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  > tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do
  > publikacji;
  > b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji
  > tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje
  > każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  > c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  > publikowane w gazecie;
  > *d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
  > umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;*
  > e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo
  > rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  > f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;
  >
  > 7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  > materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać
  > kilka odpowiedzi):
  > mieszkańców,
  > a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  > b) radnych opozycji;
  > c) radnych rządzącej koalicji;
  > d) organizacje społeczne;
  > e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  > f) lokalny biznes;
  > g) inne podmioty (jakie?).
  >
  *brak*
  >
  > 8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  > materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można
  > wybrać kilka odpowiedzi):
  > a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  > b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  > *c) żadne z powyższych.*
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres: sprawa-33974@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  > UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.
  >
  > Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  > zasadami reprezentacji
  >
  > Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy
  > Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
  > --
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  >
  > --
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > --
  >
  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > www.siecobywatelska.pl
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  > Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  >
  > > W nawiązaniu do pisma z dnia 2020-11-16 21:24:54.564546+00:00 z >
  > adresu biblioteka@biblioteka.brodnica.pl: > Na podstawie art. 61 >
  > ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie > do >
  > informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog >
  > Polska wnosi > o udostępnienie następujących informacji > publicznych:
  > 1) Prosimy o > informację, czy wydawana przez > Państwa gazeta jest:
  > a) wydawana rzadziej niż > trzy razy do roku; > b) kwartalnikiem; c)
  > dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; > e) > dwutygodnikiem; f)
  > tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono > wydawanie > gazety,
  > przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie > sytuacji. 2) Czy wydawana >
  > przez Państwa gazeta: a) jest > dostępna tylko w wersji papierowej; b)
  > jest > dostępna tylko > online; c) jest dostępna zarówno w wersji
  > papierowej, jak i > > online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej
  > opisanie. 3) Jeśli > gazeta jest > dostępna w wersji papierowej,
  > prosimy o podanie > średniego nakładu rocznego w > 2019 roku. 4) Jeśli
  > gazeta jest > dostępna w wersji papierowej, prosimy o > informację
  > czy: a) jest > bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy gazeta prowadzi >
  > sprzedaż > ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy istnieją zasady (spisane
  > lub > > niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w
  > gazecie? > Nie chodzi > nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a)
  > tak, > istnieje regulamin > zamieszczania nadesłanych do redakcji
  > tekstów, > w którym zawarte są jasne > kryteria przyjmowania tekstów
  > do > publikacji; b) tak, istnieje regulamin > zamieszczania
  > nadesłanych > do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie >
  > umieszczony > decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
  > redakcji; c) nie > > istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane
  > teksty są zawsze > publikowane w > gazecie; d) nie istnieje regulamin,
  > a o tym czy > jakiś tekst zostanie > umieszczony decyduje każdorazowo
  > redaktor > naczelny lub zespół redakcji; e) nie > istnieje regulamin,
  > a > nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie > są >
  > publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; > 7)
  > Czy w > 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i >
  > materiały z prośbą o ich > nieodpłatną publikację przez (można >
  > wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) > >
  > przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy; b) radnych opozycji; > c)
  > radnych > rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) >
  > instytucje lokalne (np. > biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; > g)
  > inne podmioty (jakie?). 8) Jeśli > w 2020 roku do redakcji > gazety
  > nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa > w > pytaniu nr 7,
  > to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) > odmówiono >
  > publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej > odpowiedzi; c)
  > żadne z > powyższych. Wnosimy o udostępnienie > wskazanych informacji
  > w formie > elektronicznej na adres: {{EMAIL}} > UWAGA: prosimy o to,
  > by nie zmieniać podanego > adresu. Szymon > Osowski i Katarzyna
  > Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie > z > zasadami reprezentacji