Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Odpowiedzi przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

  Dzień dobry!
  Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznych (z 23 listopada 2020 roku) informuję:
  Ad.1.
  Informator Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim "konstantynow.pl" jest wydawany okazjonalnie - 3,4 razy w roku.
  Ad. 2
  Informator Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim "konstantynow.pl" jest wydawany w formie papierowej i jest dostępny online.
  Ad. 3
  Średni nakład jednego numeru folderu informacyjnego w roku 2019 r. wyniósł 4 tys. egzemplarzy.
  Ad. 4
  Informator Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim "konstantynow.pl" jest rozdawany bezpłatnie.
  Ad. 5
  Informator Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim"konstantynow.pl" nie publikuje ogłoszeń.
  Ad. 6
  Nie istnieje regulamin zamieszczania tekstów, ale zwyczajowo nadesłane teksty są publikowane w informatorze.
  Ad. 7
  W 2020 roku nie nadsyłano tekstów z prośbą o ich nieodpłatną publikację.
  Ad. 8
  Żadna z wymienionych sytuacji nie miała miejsca.

  Marlena Kamińska
  Rzecznik Prasowy
  Referat Strategii Promocji i Rozwoju Miasta
  42 211 15 52; kom. 535 147 742
  m.kaminska@konstantynow.pl

  [Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim]<https://bip.konstantynow.pl>

  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
  tel.: 42 211 11 73<tel:422111173>, 42 211 19 03<tel:422111903>
  fax: 42 233 80 32<fax:422338032>
  e-mail: sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
  Biuletyn Informacji Publicznej<https://bip.konstantynow.pl>

  "Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>, kancelaria@konstantynow.pl<mailto:kancelaria@konstantynow.pl>, tel. 42 211 11 73<tel:422111173>
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie bip.konstantynow.pl.<bip.konstantynow.pl>
  W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl<mailto:iod@konstantynow.pl>."

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.
  You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

 • Odpowiedź przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

  Dzień dobry!

  W załączeniu przesyłam plik z odpowiedziami, o które Państwo wnioskowali.

  Marlena Kamińska
  Rzecznik Prasowy
  Referat Strategii Promocji i Rozwoju Miasta
  42 211 15 52; kom. 535 147 742
  m.kaminska@konstantynow.pl

  [Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim]<https://bip.konstantynow.pl>

  Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
  95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2
  tel.: 42 211 11 73<tel:422111173>, 42 211 19 03<tel:422111903>
  fax: 42 233 80 32<fax:422338032>
  e-mail: sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>
  Biuletyn Informacji Publicznej<https://bip.konstantynow.pl>

  "Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Konstantynów Łódzki reprezentowana przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2, sekretariat@konstantynow.pl<mailto:sekretariat@konstantynow.pl>, kancelaria@konstantynow.pl<mailto:kancelaria@konstantynow.pl>, tel. 42 211 11 73<tel:422111173>
  Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Szczegółowe informacje dostępne sa na stronie bip.konstantynow.pl.<bip.konstantynow.pl>
  W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@konstantynow.pl<mailto:iod@konstantynow.pl>."

  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  This message is confidential and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender by return email and then delete this message from your system.
  You should not copy or forward this message or disclose its contents to any person.

  Załączniki