Instytucja: 

OPOLE LUBELSKIE

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

  • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
    a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
    b) kwartalnikiem;
    c) dwumiesięcznikiem;
    d) miesięcznikiem;
    e) dwutygodnikiem;
    f) tygodnikiem;
    g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

    2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
    a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
    b) jest dostępna tylko online;
    c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
    d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

    3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

    4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
    a) jest bezpłatna;
    b) jest płatna.

    5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
    a) tak;
    b) nie.

    6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
    a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
    b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
    c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
    d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
    e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
    f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

    7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
    mieszkańców,
    a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
    b) radnych opozycji;
    c) radnych rządzącej koalicji;
    d) organizacje społeczne;
    e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
    f) lokalny biznes;
    g) inne podmioty (jakie?).

    8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
    a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
    b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
    c) żadne z powyższych.

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

    Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Re: Wniosek o informację przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

    Szanowni Państwo,

    22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
    1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
    a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
    b) kwartalnikiem;
    c) dwumiesięcznikiem;
    d) miesięcznikiem;
    e) dwutygodnikiem;
    f) tygodnikiem;
    g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

    2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
    a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
    b) jest dostępna tylko online;
    c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
    d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

    3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

    4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
    a) jest bezpłatna;
    b) jest płatna.

    5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
    a) tak;
    b) nie.

    6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
    a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
    b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
    c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
    d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
    e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
    f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

    7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
    mieszkańców,
    a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
    b) radnych opozycji;
    c) radnych rządzącej koalicji;
    d) organizacje społeczne;
    e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
    f) lokalny biznes;
    g) inne podmioty (jakie?).

    8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
    a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
    b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
    c) żadne z powyższych.

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{ email }}
    UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

    Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
    __

    Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

    --
    Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
    ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
    www.siecobywatelska.pl
    NIP 526282872
    KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego