Instytucja: GOMUNICE

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  16 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34243@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.
  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: [SPAM] Wniosek o informację przez GOMUNICE

  Witam informuję, iż poprzednia Państwa wiadomość trafiła do spamu, dzisiejsza również, ale akurat „na moich oczach”. Odpowiedzi udzielimy Państwu w dniu jutrzejszym, serdecznie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

  Pozdrawiam

  Anna Łuczak

  Kierownik Referatu Organizacyjnego

  Urzędu Gminy

  ul. Armii Krajowej 30

  97-545 Gomunice

  tel. (44) 685 02 45 wew. 263

  e-mail: <mailto:luczaka@gomunice.pl> luczaka@gomunice.pl

  Jeżeli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, proszę o jej niezwłoczne usunięcie i zawiadomienie o tym nadawcy. Treść tej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla wskazanych w niej adresatów.

  Zabronione jest ujawnianie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej informacji, bez zgody Administratora Danych Osobowych, przez osoby lub podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie podlega odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gomunice reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice;

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest korespondencyjnie pisząc na adres Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97 545 Gomunice lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: <mailto:iod@ug.gomunice.pl> iod@ug.gomunice.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji e-mail, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

  - Podanie danych jest dobrowolne;

  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;

  - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - UG Gomunice przez GOMUNICE

  Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
  informacji publicznej ORG.1431.55.2020

  Pozdrawiam

  Anna Łuczak

  Kierownik Referatu Organizacyjnego

  Urzędu Gminy

  ul. Armii Krajowej 30

  97-545 Gomunice

  tel. (44) 685 02 45 wew. 263

  e-mail: <mailto:luczaka@gomunice.pl> luczaka@gomunice.pl

  Jeżeli otrzymaliście Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, proszę o jej
  niezwłoczne usunięcie i zawiadomienie o tym nadawcy. Treść tej wiadomości
  jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla wskazanych w niej adresatów.

  Zabronione jest ujawnianie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej
  informacji, bez zgody Administratora Danych Osobowych, przez osoby lub
  podmioty inne niż wymienione w adresie. Nieuprawnione ujawnienie podlega
  odpowiedzialności na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  Zgodnie z art. 13 RODO, informuję, iż:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gomunice
  reprezentowana przez Wójta Gminy Gomunice z siedzibą przy ul. Armii Krajowej
  30, 97-545 Gomunice;

  - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest korespondencyjnie pisząc
  na adres Urząd Gminy Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97 545 Gomunice lub za
  pomocą poczty elektronicznej e-mail: <mailto:iod@ug.gomunice.pl>
  iod@ug.gomunice.pl;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji
  e-mail, udzielanie odpowiedzi na pismo lub wniosek skierowane drogą
  elektroniczną na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

  - Podanie danych jest dobrowolne;

  - Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów, państwa
  trzeciego/organizacji międzynarodowej;

  - posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, żądaniem usunięcia, wniesienia sprzeciwu;

  - ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

  Załączniki