Instytucja: PŁOTY

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Twój adres e-mail wymaga weryfikacjiverify#6CZr5cPOnOAE58oQheQpe-1606084330 przez PŁOTY

  Wysłana wiadomość wymaga potwierdzenia,
  że została wysłana przez człowieka, a nie jest źródłem spamu.

  Aby zakończyć tę weryfikację, po prostu odpowiedz na tę wiadomość i wyślij
  nie zmieniając tematu

  Lub możesz kliknąć następujący link:

  http://www.ploty.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=um@ploty.pl&id=6CZr5cPOnOAE58oQheQpe-1606084330

  Nagłówki wiadomości wysłanej z Twojego adresu pokazano poniżej:

  From el.6aa163a50b8f6456afb7a772c006c5e0.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co Sun Nov 22 23:32:10 2020
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151]:51061)
  by whm-01.i.media.pl with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  (Exim 4.93)
  (envelope-from <el.6aa163a50b8f6456afb7a772c006c5e0.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  id 1kgxtt-0049cU-7M
  for um@ploty.pl; Sun, 22 Nov 2020 23:32:10 +0100
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4CfQ4D1k7Gz8Rv9g
  for <um@ploty.pl>; Sun, 22 Nov 2020 22:31:24 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1606084284; bh=ScVh8W4Je5uQ3gsbmFi8p4nWXOM=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=e4peX+9vZAQFStVf/YRDtdmDYSOs8MC1GdkhhDxgwpqsbyjr69Os42pQbFcqTM46v
  DFNGR05raTzhBXihBEAQ4AqZAQUIGoDaYIOFy9l0F0eBpBeIDAT3QgiBAkm3xdL01k
  4H4e0WCZgJkMg9bzlfWwXfEHqpSBoFw2hQFvo0dE=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id E99BB27157
  for <um@ploty.pl>; Sun, 22 Nov 2020 23:31:23 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============7100716438267146831=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=

 • Re: Twój adres e-mail wymaga weryfikacjiverify#6CZr5cPOnOAE58oQheQpe-1606084330 przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  22 listopada 2020 r. skierowaliśmy do Państwa wniosek o następującej treści:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:
  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34266@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  __

  Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi, dlatego wzywamy Państwa do niezwłocznego jej udzielenia.

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Twój adres e-mail wymaga weryfikacjiverify#Rc_fyaGilGT1UPMs_lupE-1607335030 przez PŁOTY

  Wysłana wiadomość wymaga potwierdzenia,
  że została wysłana przez człowieka, a nie jest źródłem spamu.

  Aby zakończyć tę weryfikację, po prostu odpowiedz na tę wiadomość i wyślij
  nie zmieniając tematu

  Lub możesz kliknąć następujący link:

  http://www.ploty.pl/cgi-sys/bxd.cgi?a=um@ploty.pl&id=Rc_fyaGilGT1UPMs_lupE-1607335030

  Nagłówki wiadomości wysłanej z Twojego adresu pokazano poniżej:

  From el.9f69dc7512901bf64017656edfdc70e1.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co Mon Dec 07 10:57:10 2020
  Received: from smtp2-2131.emaillabs.co ([185.243.31.151]:33348)
  by whm-01.i.media.pl with esmtps (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  (Exim 4.93)
  (envelope-from <el.9f69dc7512901bf64017656edfdc70e1.1.siecobywatelska.smtp@news.emaillabs.co>)
  id 1kmDGV-003vzw-UN
  for um@ploty.pl; Mon, 07 Dec 2020 10:57:10 +0100
  Received: from smtp2-2131 (smtp2-2131.emaillabs.co [185.243.31.151])
  by smtp2-2131.emaillabs.co (SMTP) with ESMTP id 4CqJcC0qYwz8RvF0
  for <um@ploty.pl>; Mon, 7 Dec 2020 09:56:27 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.co;
  s=emaillabs; t=1607334987; bh=6JELLGKVVkyxhaWkGGTZs4VbUSU=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=xvS8ZU/5PxJWL2oeOpvRpGf9PwU9cICM40HCa+7rKTVD4a3fOwkZE3D1ywGD4w+NJ
  hfhoS1UGPx9G2/LdA8/Cr8atx89LA8q/di0rZHIMKPHA42AJjEUH1PvtmWd99hUg1C
  ZBarHw7kA6KXFxoO8zl8m97A6gsq4ObVPZGrsL48=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id CD14B1F229
  for <um@ploty.pl>; Mon, 7 Dec 2020 10:56:26 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============6848681389670035074=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Wniosek_o_informacj=C4=99?=