Instytucja: SŁAWNO

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez SŁAWNO

  Twoja wiadomość

  Do: wydz.organizacyjny@slawno.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-22 23:31

  odczytano w dniu 2020-11-23 09:06.

 • Informacja publiczna RSSA.1431.72.2020 przez None

  W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 22.11.br. o udostępnienie informacji
  publicznej przesyłam poniższe informacje:

  1) wydawana przez Gminę Sławno gazeta "Gmina nad Wieprzą" z założenia
  jest kwartalnikiem, ale w rzeczywistości wychodzi w terminach uzależnionych
  od ilości informacji istotnych do przekazania opinii publicznej;

  2) wydawana przez nas gazeta jest dostępna zarówno w wersji papierowej,
  jak i online;

  3) średni nakład roczny w 2019 roku: 2000 egz.;

  4) wersja papierowa gazety jest bezpłatna;

  5) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń;

  6) nie istnieją zasady bezpłatnego umieszczania w gazecie nadesłanych
  do redakcji tekstów; nie mieliśmy do czynienia z prośbami o publikację
  tekstów osób niezwiązanych z gazetą;

  7) w 2020 roku do redakcji gazety nie przysłano żadnych tekstów czy
  materiałów z prośbą o ich nieodpłatną publikację;

  8) jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i
  materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać
  kilka odpowiedzi): NIE DOTYCZY.

  Z poważaniem

  Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

  Sekretarz Gminy Sławno

  --------------------------------------------------------

  Marta Rosenkiewicz-Jóźwiak

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Sławno

  ul. M. C. Skłodowskiej 9; 76-100 Sławno

  adres e-mail: <mailto:sekretarz@gminaslawno.pl> sekretarz@gminaslawno.pl

  tel. 59 810 67 07

 • RE: Wniosek o informację przez SŁAWNO

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek. W przypadku pytań
  proszę o kontakt.

  --------------------------------------------------------------------------

  Pozdrawiam

  Rafał Szymczewski

  Inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej

  Urzędu Miejskiego w Sławnie

  tel. +48 59 810 00 80

  mob. +48 502 845 370

  <mailto:rafal.szymczewski@slawno.pl> rafal.szymczewski@slawno.pl

  Załączniki