Instytucja: STARGARD

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Wniosek o informację przez STARGARD

  Wiadomość wysłana w dniu 22 listopada 2020 22:31:27 GMT-00:00 do j.piskorz@poczta.um.stargard.pl o temacie „Wniosek o informację” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Odpowiedź na informację publiczną. przez STARGARD

  Dzień dobry.
  W załącznikach przesyłam odpowiedzi na pytania i potwierdzenie elektronicznego podpisania dokumentu.

  Z poważaniem
  Piotr Styczewski
  rzecznik prasowy
  tel. 91 579 27 85


  Urząd Miejski w Stargardzie
  Biuro Prasowe
  ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
  73-110 Stargard
  tel. 91 578 48 81
  fax 91 578 48 89
  [ http://www.stargard.pl/ | www.stargard.pl ]
  [ https://www.facebook.com/StargardPL/ | www.facebook.com/StargardPL ]

  Informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stargard z siedzibą Urząd Miejski w Stargardzie. Informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych umieszczone są na stronie BIP Urzędu Miejskiego: [ https://www.stargard.pl/Klauzula-informacyjna | https://www.stargard.pl/Klauzula-informacyjna ]

  Załączniki

  • Odpowiedź_na_pytania_o_SIS_-_Watchdog_Polska.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Odpowiedź_na_pytania_o_SIS_-_Watchdog_Polska_-_potwierdzenie_podpisania.pdf (nieskanowany) Skanuj